Pływalnia Wodnik w Żarach otwarta od środy, 17 lutego

1026

ŻARY | Po czterech miesiącach przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, żarska pływalnia Wodnik znów będzie czynna.

Zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego 
W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników korzystających z pływalni WODNIK wprowadza się zmiany godzin otwarcia tj.;
 • w dni robocze i soboty          od godz. 6.30 do godz. 22.00
 • w niedziele i święta               od godz. 7.30 do godz. 22.00
Codziennie od godz. 14.00 do godz. 14.30 – przerwa technologiczna na potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń dla pracowników i klientów.
Zaleca się dla osób powyżej 60 r.ż. lub cierpiących na choroby przewlekłe korzystanie z pływalni w godzinach:
 • w dni robocze i soboty          od godz. 6.30 do godz. 7.30
 • w niedziele i święta               od godz. 7.30 do godz. 8.30
Wytyczne zostały podzielone na pięć części:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
 4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
 • w strefie wejścia/kasy stosuje się:
 1. 2 m odległości zaznaczone na podłodze przed kasą,
 2. bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
 3. dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 4. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu,
 5. zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami, stosuje się:
 1. drzwi wewnętrzne otwarte przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
 2. w przebieralni wprowadza się ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 3. z pryszniców może jednocześnie korzystać do 8 osób,
 4. dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
 • w strefie basenów, saun, łaźni i groty solnej stosuje się:

dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników
 1. Na pływalni WODNIK może przebywać w jednym czasie maksymalnie 55 osób w tym:
 • basen sportowy – 24 osoby (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie)
 • siłownia/solarium – nieczynne
 • sauny – 6 osób (z jednej sauny mogą korzystać max. 2 osoby jednocześnie)
 • grota solna – 5 osób
 • jacuzzi  – 2 osoby
 • część rekreacyjna (basen, brodzik, zjeżdżalnia) – 18 osób
 1. Na pływalni WODNIK obowiązuje
 • zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu głównym na hol, wejściu do przebieralni, wejściu do siłowni, wejściu do toalet oraz wejściu do pomieszczeń z natryskami,
 • przestrzeganie zasad higieny użytkowników na obiekcie – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,
 • równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w basenie sportowym,
 • z sauny mogą korzystać jednocześnie 2 osoby, ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących,
 • z jacuzzi mogą korzystać jednocześnie 2 osoby, ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących,
 • obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni,
 • ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
 • obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia),
 • nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości,
 • obowiązkowe wyścielanie użytkowanych miejsc własnym ręcznikiem w saunach  i grocie solnej.

ATB (źródło: MOSRiW Żary)