Ptasia grypa zaatakowała

2008
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Ognisko choroby wykryto na terenie Gminy Żary. Jak poinformował Ryszard Połozowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii, w obecnej chwili ognisko zostało zlikwidowane. Trwa utylizacja pozostałości po ptactwie w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz weterynarii poinformował o prowadzonych w najbliższym czasie kontrolach gospodarstw, w których znajduje się drób. W obszarze zagrożonym znalazły się miejscowości: Złotnik, Dąbrowiec, Włostów, Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Łukawy, Lubanice, Surowa, Drożków, Lubomyśl, Grabik, Kadłubia, Olszyniec, Marszów oraz miasto Żary.

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości proszeni są o kontakt ze swoimi sołtysami w celu podania informacji dotyczących rodzaju i ilości posiadanego ptactwa. Ich numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żary.

Podejrzewasz wystąpienie choroby drobiu? Zgłoś to Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel./fax 68 372 04 46!

Wysoce zjadliwa ptasia grypa H5N8 to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są drób oraz ptactwo dzikie. Wystąpienie nawet pojedynczych przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami ptaków, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu oraz produktów pochodzących od drobiu. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz nakazów i zakazów wydanych przez lokalne władze.

Dla ludzi zakażenie się ptasia grypą jest niewielkie, ale istnieje. Może to nastąpić przez bezpośredni kontakt z chorymi ptakami, ich mięsem, odchodami czy piórami przenoszonymi na butach, odzieży czy rękach. Ryzykiem jest spożycie brudnych jaj. Przed jedzeniem należy poddać je obróbce termicznej, podobnie jak mięso. Zakażenia unikniemy myjąc sztućce, naczynia i sprzęty kuchenne w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.

Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

źródło: UG Żary