Dotacje na usuwanie azbestu. Wnioski do 19 maja

717
fot. ARMG
ŻARY | Trwa nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 maja 2021 r.
.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
  • demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2021 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie programu uzależnione będzie od wysokości środków, jakie miasto będzie musiało zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2021 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znaleźć można na stronie internetowej urzędu miejskiego.
ATB (źródło: UM Żary)
.