Od czerwca emeryci i renciści mogą dorobić więcej

602
fot. Andrzej Buczyński

GUS podał aktualne dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio, co oznacza, że od 1 czerwca renciści i wcześniejsi emeryci mogą więcej dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści, którzy postanowili sobie dorobić powinni kontrolować, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej, która zmienia się co kwartał. Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia zależy od przychodów z umowy albo działalności gospodarczej, od której obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Od czerwca świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do 3977,10 zł.
Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę, która została przekroczona. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zawieszone. W przypadku rent socjalnych już przekroczenie przychodu o 3 977 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą co do zasady dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W tym przypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą oraz renty rodzinne przysługujące po zmarłych.

źródło: ZUS