Absolutorium dla wójta Leszka Mrożka. Wszyscy radni „za”

806
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | 14 radnych uczestniczących w czwartkowej sesji, 23 czerwca, udzieliło Leszkowi Mrożkowi, gospodarzowi Gminy Żary, wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Były gratulacje, kwiaty i podziękowania.

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziła ocena realizacji zeszłorocznego budżetu oraz analiza Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta, realizację polityk, programów i strategii samorządu.

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej rada przystąpiła do głosowania. W jednym z ważniejszych w roku kalendarzowym posiedzeń Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.

Wójt Leszek Mrożek podziękował za zaufanie i zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy. Szczególne słowa uznania i bukiet kwiatów skierował pod adresem Barbary Karpowicz, Skarbnik Gminy.

– Dziękuję Wam za zaufanie, mądre i gospodarne podejście do zarządzania gminą, owocną współpracę, życzliwość i wsparcie – mówił Leszek Mrożek. – Wielokrotnie dyskutowaliśmy, czasem sprzeczaliśmy się, ale zawsze merytorycznie i na argumenty. Dzięki temu nasz budżet jest bezpieczny.

Na zakończenie wyraził nadzieję na kontynuację równie sprawnego działania gminy w najbliższym roku.

fot. UG Żary

ATB (źródło: UG Żary)