Absolutorium dla burmistrz Żar Danuty Madej

1216
fot. UM Żary

ŻARY | 25 czerwca w ratuszu odbyła się XXX sesja miejskiej rady. Podsumowano 2020 rok.

Najważniejszymi sprawami poruszanymi na sesji było rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żary; rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żary o statusie miejskim za 2020 rok, a także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żary. Większość radnych pozytywnie oceniło pracę burmistrz Danuty Madej.

– Dziś radni większością głosów udzielili wotum zaufania i absolutorium organowi wykonawczemu – mówi Danuta Madej. – Cieszę się, że kolejny rok mojej pracy oraz osób współpracujących w urzędzie i naszych jednostkach został pozytywnie oceniony. Rok 2020 był trudny i nieprzewidywalny w wielu momentach, ze względu na pandemię. Mimo wszystko ten miniony czas zakończyliśmy dobrymi wynikami finansowymi. Dochody miasta na poziomie ponad 205 mln zł, nakłady inwestycyjne na kwotę ponad 24 mln i bezpieczne oraz stabilne zadłużenie – 21,7% dochodów. Dołożyliśmy kolejne cenne przedsięwzięcia służące rozwojowi miasta i jego mieszkańców. Mimo różnych trudności jestem usatysfakcjonowana tymi wynikami – dadaje.

fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński

Andrzej Buczyński