Medal uroczyście wręczony

1149
Roman Krzywotulski, Honorowy Obywatel Miasta Żary. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | W piątek, 25 maja 2021 r., podczas sesji rady miejskiej Romanowi Krzywotulskiemu, który przez ponad trzydzieści lat pełnił funkcję dyrektora Żarskiego Domu Kultury, wręczono medal „Zasłużonemu Obywatelowi Miasta Żary”.

Uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa radni podjęli już 27 listopada 2020 roku, jednak do tej pory, z różnych względów, nie było okazji, aby uhonorować zasłużonego dyrektora ŻDK na sesji. W końcu się nadarzyła. Zdjęcie Romana Krzywotulskiego już wcześniej umieszczono w specjalnej gablocie poświęconej osobom zasłużonym dla miasta, która znajduje się na pierwszym piętrze ratusza.

fot. Andrzej Buczyński

Przypomnijmy, co można przeczytać we wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela, pod którym podpisało się 41 osób, w tym pracowników ŻDK oraz osób reprezentujacych żarskie instytucje, firmy i organizacje:

Roman Krzywotulski, urodzony w Żarach w 1953 roku. Absolwent Studium Kultury Mowy i Małych Form Teatralnych w Zielonej Górze, filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Logopedycznego w Warszawie oraz Studium Menadżerów Kultury w Poznaniu.
Od 1977 roku instruktor ds. upowszechniania teatru w Żarskim domu Kultury. Powołał do życia Teatr Drewniana Kurtyna, który działa nieprzerwanie od 1978 roku, a przez jego scenę przewinęło się ponad 300 wychowanków i wychowanek. Spektakle reżyserowane przez Romana Krzywotulskiego były wielokrotnie nagradzane na licznych festiwalach i konkursach w Polsce, wśród których należy wymienić laury za spektakle „Pan Cogito Substancja” w Rzeszowie, „Bajka” w Zakopanem, „Iwona księżniczka Burgunda” w Zielonej Górze. Łącznie wyreżyserował 35 spektakli.
Roman Krzywotulski ma szczególne zasługi w budowaniu amatorskiego ruchu recytatorskiego oraz w upowszechnianiu kultury teatralnej w województwie lubuskim. Dzięki jego staraniom od 1994 roku przegląd wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najbardziej prestiżowego konkursu tego typu, odbywa się w Żarach.
W roku 1985 otrzymał nagrodę od ZG Towarzystwa Kultury Teatralnej za zasługi dla Ruchu Recytatorskiego, cztery lata później otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w uznaniu wyróżniającej się społecznej aktywności w ruchu recytatorskim. Został wyróżniony Lubuską Nagrodą Kulturalną II stopnia za upowszechnianie teatru i recytacji, przyznaną przez Wojewodę Zielonogórskiego w 1990 roku. Uhonorowany tytułem instruktora roku w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”, przyznanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej i Ministerstwo Kultury i Sztuki w roku 2003, nagrodzony przez Fundację POLCUL za organizację amatorskiego Teatru Drewniana Kurtyna i wieloletnią pracę z młodzieżą w roku 2010. Roman Krzywotulski pozostaje jednym z najczęściej nagradzanych instruktorów teatralnych w naszym kraju.
Od 1984 roku z krótką przerwą pełni funkcję dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Jest inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej. Wśród jego pomysłów należy wymienić: Festiwal Teatru Ulicznego w Żarach (przekształcony w Ż’ART Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką), Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i Krajowy Salon Fotografii Artystycznej, Akcję Fotograficzną „24 sierpnia… w Żarach”, Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Balladyna”.
Wśród najważniejszych nagród, którymi Roman Krzywotulski został uhonorowany, należy wymienić:
– Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki (1986),
– Medal „Lubuski Animator Kultury” przyznaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego (2006),
– Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie upowszechniania kultury, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008),
– Medal „Zasłużony dla kultury polskiej” za działalność wystawienniczą i edukacyjną związaną z prowadzeniem galerii i konkursów fotograficznych, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).
Roman Krzywotulski jest osobą aktywną i zaangażowaną społecznie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej Miasta Żary. W czasie swojej intensywnej działalności kulturalnej był członkiem takich grup, jak: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, Rada Honorowa Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego EuroSilesia, Zarząd Stowarzyszenia Festiwal Współczesnego Dramatu „Rewizje.pl”. W roku 1998 stał się pomysłodawcą i założycielem Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Żarskim Domu Kultury. Był również wykładowcą Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Andrzej Buczyński