Człowiek lubi się popluskać

1508
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Miejskie baseny cieszą się sporą popularnością, zarówno kompleks rekreacyjny przy ul. Źródlanej, jak i Pływalnia Wodnik. W czerwcu z kąpieliska pod chmurką korzystało średnio prawie pół tysiąca osób dziennie.

Z Wodnika w lipcu korzystało nieco więcej osób niż w czerwcu, natomiast na Źródlanej nieco większe tłumy przewijały się w czerwcu, niż w lipcu. O ile w przypadku Wodnika pogoda ma mały wpływ na frekwencję, to w przypadku Źródlanej – zasadniczy. Poniżej szczegółowe zestawienie dotyczące korzystania z tych dwóch miejskich obiektów rekreacyjnych według danych Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.

CZERWIEC 2021

WODNIK
Ilość osób
Pobyty jednorazowe – 7.318
Pobyty karnetowe – 2.185
SUMA – 9.503

ŹRÓDLANA
Ilość osób
Pobyty jednorazowe – 14.533
Pobyty karnetowe – 0
SUMA – 14.533

Wpływy z biletów – czerwiec 2021 r.
1. Basen Wodnik – 82.471,60 zł
2. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Źródlana” – 100.060,50 zł

LIPIEC 2021

WODNIK
Ilość osób
Pobyty jednorazowe – 9.014
Pobyty karnetowe – 2.612
SUMA – 11.626

ŹRÓDLANA
Ilość osób
Pobyty jednorazowe – 13.243
Pobyty karnetowe 0
SUMA – 13.243

Wpływy z biletów – lipiec 2021 r.
1. Basen Wodnik – 98.180,45 zł,
2. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Źródlana” – 92.098,75 zł.

ATB