Dzień Strażaka 2021. Awanse, nagrody, odznaczenia

1005
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z 7 maja 2020 r. odznaczył również Leszka Mrożka, wójta gminy Żary Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”. fot. KP PSP Żary

ŻARY | 14 maja na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starosta żarski oraz przedstawiciele władz miasta i gminy Żary. Podczas apelu nastąpiło odczytanie wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Mariusz Morawski z okazji Dnia Strażaka wyróżnił strażaków mianując ich na wyższe stanowiska służbowe, jak również przyznając nagrody pieniężne.

Srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną prez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Marek Świerliński. Brązową – Piotr Brela, Marcin Jakubik, Zbigniew Januszewski i Bogumił Kowalczewski.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopnie: młodszego brygadiera – Markowi Świerlińskiemu, starszego kapitana – Stanisławowi Puzio.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie: starszego aspiranta – Krzysztofowi Pazdanowi, aspiranta – Grzegorzowi Fabiańczykowi i Rafałowi Judyckiemu.
Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopnie: starszego ogniomistrza – Krzysztofowi Sienkiewiczowi; ogniomistrza – Adrianowi Cecule, Mateuszowi Skrzypczakowi; młodszego ogniomistrza – Mirosławowi Krzywokulskiemu; starszego sekcyjnego – Dawidowi Browczukowskiemu. Stopień sekcyjnego otrzymali: Paweł Drozdek, Adrian Karczewskiu, Grzegorz Macierzyński, Maciej Maćków i Bartłomiej Warężak.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Pawła Czerniaka Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Srebrnym Medalem – Łukasza CHwiedziuka i Piotra Zgórskiego. Brązowym Medalem – Pawła Jordana, Adama Łosia i Przemysława Podedwornego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 maja 2021 roku na wyższe stanowiska służbowe: p.o. Naczelnika Wydziału Pawła Brelę; dowódcy zmiany – Pawła Maludego i Marcina Pelca; zastępcy dowódcy zmiany – Damiana Frankowskiego, Marcina Jakubika, Bogumiła Kowalczewskiego; dowódcy zastępu – Michała Jurkowskiego i Wojciecha Sobczaka; starszego operatora sprzętu – Tomasza Habowskiego; starszego ratownika kierowcę – Łukasza Baneckiego, Łukasza Hanuszewicza i Przemysława Podedwornego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej oraz przyznał dodatkową nagrodę finansową za szczególną dbałość, termin realizacji powierzonych zadań i czynności przynoszące wymierne oszczędności. Otrzymali ją: Agnieszka Borowicz, Paweł Brela, Łukasz CHwiedziuk, Sebastian Horodyski, Zbigniew Januszewski, Marcin Jakubik, Justyna Józwa, Michał Jurkowski, Piotr Kowalski, Łukasz Magryn, Stanisław Puzio, Joanna Sokalska i Katarzyna Tomaszewska.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z 7 maja 2020 r. odznaczył również Leszka Mrożka, wójta gminy Żary Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

fot. KP PSP Żary

ATB (źródło: Komenda Powiatowa PSP w Żarach)