O bezpieczeństwie, odpowiedzialności karnej oraz służbie w Policji

732
fot. KPP Żary

ŻARY | Ruszyły kwalifikacje wojskowe w powiecie żarskim. Podczas spotkań z młodymi ludźmi policjanci z żarskiej komendy rozmawiają o bezpieczeństwie oraz opowiadają o pracy w Policji, przybliżając jednocześnie proces rekrutacyjny.

Od początku września rozpoczęły się na terenie powiatu żarskiego kwalifikacje wojskowe. Nie mogło tam zabraknąć również przedstawiciela żarskiej Policji. Aspirant Sylwia Tyburska podczas spotkań z młodzieżą, która zobowiązana jest do stawienia się na Powiatową Komisję Lekarską, rozmawiała na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas serfowania w internecie i demoralizacji. Funkcjonariuszka poruszyła również tematy związane z odpowiedzialnością karną za popełnianie wykroczeń i przestępstw.

Była to również okazja do przybliżenia pracy w Policji i zachęcenia młodzieży do wstąpienia w szeregi tej formacji. Wielu z tych młodych ludzi już pełnoletnich, choć jeszcze uczących się zdecyduje o swojej dalszej drodze życiowej. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda służba w Policji i jakie są jej rodzaje, na czym polegają poszczególne etapy rekrutacyjne kandydata, gdzie się zgłosić i złożyć dokumenty. Spotkania takie potrwają przez cały wrzesień.

Dla osób zainteresowanych służbą w Policji przedstawiamy poniżej kilka podstawowych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok, a zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:

 • 3940 złotych netto dla osób do 26 roku życia
 • 3600 złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia.
 • Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów.

Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić, telefon 47 79 41 270.

kom. Aneta Berestecka