Mali uczniowie na pełnych prawach

2068

Czwartek, 26 października był dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach dniem szczególnym. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie pasowani na ucznia, a uroczystość odbyła się w obecności wielu gości: rodziców, nauczycieli i starszych kolegów.

To bardzo ważna i niezwykła uroczystość  w szkolnym kalendarzu imprez, która odbywa się tradycyjnie – jak co roku – w październiku. Doniosły moment pasowania poprzedził znakomity występ bohaterów uroczystości. Dzieci miały okazję zaprezentować wszystkim obecnym swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Po złożeniu przyrzeczenia każde dziecko zostało pasowane na ucznia poprzez symboliczne dotknięcie lewego ramienia dużym ołówkiem, który jest znaczącym atrybutem tego ceremoniału w szkole.  Na zakończenie, bohaterowie uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uwieńczeniem imprezy był poczęstunek dla pierwszaków przygotowany przez rodziców.

MK, foto nadesłane