Uwaga zawyją syreny

4106

W dniu 23 marca 2017 r. w godzinach 12.00-12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.
Nadane będą następujące sygnały akustyczne:
– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty;
– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

MK