Stawki i ulgi za śmieci w Gminie Żary od 1 stycznia

1169
fot. Andrzej Buczyński

GMINA ŻARY | Od 1 stycznia 2022 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary trzeba będzie zapłacić 30 zł. Taką uchwałę 25 listopada 2021 r. podjęła Rada Gminy Żary. Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w tej sprawie odpowiednie zawiadomienie.

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy gminy wiejskiej Żary mają obowiązek segregowania śmieci. Ci, którzy tego obowiązku nie dopełnią, muszą się liczyć z podwyższeniem stawki do 90 zł od osoby. I już to pokazuje, że warto segregować odpady.

Właściciele budynków jednorodzinnych, posiadający kompostownik, którzy złożyli odpowiednią deklarację, będą mieli ulgę wyższą, niż w 2021 roku. Kwota zwolnienia w 2022 r. to 7 zł od miesięcznej opłaty z śmieci. Dla przykładu: 2 osoby zamieszkujące budynek jednorodzinny powinny zapłacić 60 zł. Dzięki uldze zapłacą 53 zł.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przede wszystkim kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. Istotny wpływ na nową stawkę ma wzrost ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych.

Przewiduje się, iż ogólnie roczny koszt systemu dla gminy Żary, licząc na poziomie odebranych odpadów w 2021 roku w ilości 3.702 ton, będzie wynosić 3 674 254,80 zł. Odnosząc wskazaną kwotę do jeszcze obowiązującej stawki, czyli 25,00 zł od mieszkańca oraz liczby osób wykazanych w złożonych deklaracjach, tj. 10.204, do systemu wpływa 3 061 200,00 zł — przy założeniu 100% skuteczności płatności. Natomiast z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że niestety tak nie jest, przy takich wpływach brakująca kwota – 613.054,80 zł – wymusza zmianę stawki, która wynika wprost z analizy finansowej systemu.

UCHWAŁA RADY GMINY [.pdf]

ATB (źródło UG Żary)