Emeryci i renciści od 1 marca dostaną więcej

694
fot. Andrzej Buczyński

Od 1 marca emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu natomiast świadczeniobiorcy otrzymają tzw. trzynastki.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik, który zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W tym roku wynosi on 107 proc. Na przykład: jeśli w lutym 2022 roku emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto. Będzie tak dlatego, że 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto.
Aby otrzymać waloryzację nie trzeba składać wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia oraz przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 r.
W związku z waloryzacją wzrośnie też między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł, zaś dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się również też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku wyniosą one 1338,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. „Trzynastki” trafią do odbiorców razem z kwietniowymi świadczeniami.

źródło ZUS