Masz pomysł? Zgłoś go do żarskiego budżetu obywatelskiego

657
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Od 9 maja mieszkańcy Żar mogą składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego. Najlepsze spośród nich, wybrane później w głosowaniu, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Po raz kolejny na ten cel miasto przeznacza milion złotych.

Projekty można zgłaszać do 22 maja, czyli przez dwa tygodnie. W poprzedniej edycji do realizacji zakwalifikowały się między innymi takie projekty, jak wybieg dla psów w parku przy ul. Paderewskiego, oświetlenie sceniczne w Lunie, czy zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żary – Kunice. Jakie będą kolejne projekty? Wszystko w rękach mieszkańców.

Harmonogram:
od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. Zgłaszanie projektów
do 20.06.2022 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów
od 22.06.2022 r. do 24.06.2022 r. – składanie odwołań od oceny merytorycznej
do 1.07.2022 r. rozpatrzenie złożonych odwołań
do 7.07.2022 r. opublikowanie listy projektów do głosowania
od 11.07.2022 do 12.08.2022 r. – głosowanie
do 31.08.2022 r. – ogłoszenie wyników.

Pomysły można zgłaszać przez internet:
zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Propozycje projektów do zrealizowania, w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żar, który ukończył 18 lat.
Wymaga się, aby projekt był poparty przez co najmniej jedną osobę. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że osoba zgłaszająca projekt jest jednocześnie osobą go popierającą.
Proponowane projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością Gminy Żary o statusie miejskim (tzn. z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów zamkniętych, terenów spółdzielni, własności indywidualnej).
Zgłaszane projekty muszą być możliwe do zrealizowania w ciągu roku 2023 od opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia realizacji inwestycji lub zadania.
Nieprzekraczalny termin wypełniania wniosków to 22 maja 2022 r. 
Wnioski przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

ATB