Nauka pływania dla dzieci w Żarach. Trwają zapisy

994

ŻARY | Miasto ogłosiło nabór uczestników do projektu nauki pływania w związku z realizacją projektu pn.: „Żary Umieją Pływać” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt „Umiem pływać” skierowany jest do dzieci z terenu Żar z klas I-III. Realizowany będzie przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów od września do listopada 2022 roku na Pływalni Wodnik.
Weźmie w nim udział 45 dzieci, 3 grupy 15-osobowe. Każda z grup musi wypracować 20 godzin zajęć (2 godziny x 10 tygodni). Od 30 maja do 12 czerwca 2022 r. należy złożyć w zamkniętej kopercie wypełniony i podpisany Wniosek udziału w projekcie „Żary Umieją pływać” w 2022 roku w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach. Należy wypełnić wszystkie pola wniosku oraz podpisać wszystkie oświadczenia w nim zawarte. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@um.zary.pl, w tytule wiadomości, wpisując „Wniosek o udział w projekcie nauki pływania” z dopiskiem imienia i nazwiska uczestnika. Terminarz zajęć oraz lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie www.zary.pl.

WZÓR WNIOSKU

ATB