Znamy terminy wypłat czternastej emerytury

757
fot. Andrzej Buczyński

Pierwsi beneficjenci otrzymają tzw. „czternastkę” już 25 sierpnia. Dodatkowe świadczenie trafi do emerytów i rencistów z urzędu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 24 sierpnia będą uprawione do jednego ze świadczeń długoterminowych czyli np. emerytury lub renty.

Czternasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln osób, które pobierają świadczenia długoterminowe takie jak emerytury, renty, renty socjalne czy świadczenia przedemerytalne. 8,1 mln z nich to beneficjenci ZUS.
Czternaste świadczenie wyniesie „na rękę” 1217,98 zł. W pełnej wysokości otrzyma je ok. 7,7 mln osób, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku świadczenia między 2900 zł a 4188,44 zł brutto czternastka będzie zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota świadczenia może wynieść 50 zł.
„Czternastka” będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana wraz ze świadczeniem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku. Co ważne, nie będzie podlegała potrąceniom, w tym także komorniczym.
W ZUS terminy wypłaty czternastej emerytury to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Dodatkowe świadczenie nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Co ważne, aby otrzymać „czternastkę”, nie trzeba składać wniosku. ZUS wypłaci ją z urzędu.

źródło ZUS