Milion na inwestycje w Żarach. Głosowanie ruszyło

680

ŻARY | W ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje projektów do zrealizowania. Spośród nich teraz można wybrać te, które wydają się najciekawsze lub najbardziej potrzebne. Propozycje z największą ilością głosów mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Głosować można do 12 sierpnia. Lista projektów poniżej.

1. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiszy Czarnego

Istniejące jedyne na tym osiedlu boisko sportowe ma płytę asfaltową. Płyta boiskowa jest popękana w kilku miejscach na całej szerokości i nie spełnia funkcji użytkowej. Brak jest również zabezpieczeń przed wypadaniem piłek poza boisko bezpośrednio na jezdnię.
Modernizacja boiska poprawi bezpieczeństwo użytkowników (dzieci) i przywróci jego właściwości użytkowe. Niezbędny zakres prac do wykonania jest następujący:
-wymiana płyty boiskowej o wymiarach ok. 30X20 m na bardziej bezpieczną,
– przystosowanie boiska do gry w piłkę nożną (skrócone odległości) i koszykową z przestawieniem istniejących koszy w poprzek boiska,
– montaż ekranów osłonowych dla potrzeb bezpieczeństwa,
– instalacja czterech ławek na obrzeżach boiska.

2. Kolumbarium – ściana na urny

Budowa kolumbarium na części cmentarza poświęconej osobom spopielonym. Proponuję wybudowanie prostej ściany dla osób spopielonych na terenie cmentarza komunalnego (działki nr 775, 776, 773).
Budowa kolumbarium spowoduje znaczącą oszczędność gruntów miejskich, a także uporządkuje nieco chaos na całej kwaterze. Kwatery w kolumbarium byłyby sprzedawane na np. 20 lat przez miasto. Ten skromny i jednocześnie uporządkowany system pochówku jest łatwy i tani w utrzymaniu czystości. Stwarza też nową jakość. Wszystkie okoliczne średnie miasta już kolumbaria posiadają. Ilość kremacji przekroczyła 50 % wszystkich pochówków.
Kolumbarium spowodowałoby przede wszystkim znaczącą oszczędność gruntów miejskich przeznaczonych na cmentarz, a także skróci ilość budowanych koniecznych dróg na cmentarzu.
Przykładowe kolumbarium w Żaganiu, dwustronne , łącznie 30 kwater, każda na 4 urny, razem kosztowało 60 tys. zł. Koszt jednej kwatery 2 tys. PLN. Fotka w załączeniu.
Firma Probet – Dasag z Żagania wykonuje także różne systemowe budowle z betonu.
Inne kolumbarium w Szprotawie ma mieć kształt krzyża, składa się z 5 segmentów każdy po 24 Kwatery/nisze na 4 urny . Jest skromniejsze i tańsze. Jego koszt łącznie wyceniono na początku 2022r. na 96tys. PLN. Fotka w załączeniu.
Proponuję jeden podobny prosty segment podobny do szprotawskiego. Koszt takiego segmentu nie powinien przekroczyć 72 tys. PLN. (3 tys. zł / kwaterę) . W porównaniu z wycena szprotawską założony koszt jednostkowy jest dużo większy. Z czasem będzie można segmenty łączyć lub budować oddzielnie.
Oszczędność pochówków w kolumbariach dla mieszkańców Żar i miasta będzie radykalna.

3. Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego ulicy Katowicka („stara”) na odcinku od Lidl-a do ul. Moniuszki

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji i wykonania prac rewitalizacji obszaru ulicy Katowickiej, zwanej „Stara Katowicka” na odcinku od zjazdu do LIDL-a do ul. Moniuszki. Rewitalizacja tego obszaru winna obejmować nawierzchnię drogi, budowę ciągów pieszo – rowerowych, nasadzenia, elementy małej architektury (np. trejaże, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne dotyczące miasta, elementy zabawowe dla dzieci : bujaki, itp. stojaki na rowery, ściany z zieleni oddzielające ciągi pieszo-rowerowe od garaży, nasadzenia zieleni. Długość odcinka drogi to ok. 230 mb. Ten odcinek ul. Katowickiej aktualnie nie posiada chodnika, ścieżki rowerowej a nawierzchnia drogi jest w opłakanym stanie. Brakuje oświetlenia. Jest to jedyny ciąg komunikujący osiedle Zatorze z częścią miasta przy ul. Moniuszki i dalej do osiedla Muzyków. Jej rewitalizacja z uwagi na aktualne „Centrum spotkań młodzieży” w Mc Donalds, KFC i obiektach handlowych oraz drogę łączącą dwa Osiedla winna stanowić priorytet w Budżecie Obywatelskim.

4. Multimedialny system kreowania scenografii oraz projekcji wideo

Wszechstronny system multimedialny umożliwiający tworzenia scenografii oraz wyświetlania filmów podczas wydarzeń kulturalnych.
Wysokiej mocy projektor laserowy wraz ekranem oraz media serwerem
Tworzą potężne narzędzie do stacjonarnej jak i mobilnej instalacji umożliwiających odtwarzanie plików multimedialnych.

5. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy

Nasze przedszkole dysponuje dużym ogrodem z wieloletnią bazą sprzętową, dlatego projekt obejmuje zakup nowoczesnego placu zabaw co znacznie uatrakcyjni pobyt dzieci na świeżym powietrzu i korzystnie wpłynie na rozwój fizyczny dzieci.
Projekt zakłada zakup części rekreacyjnej placu zabaw i przyrządów do ćwiczeń. Zakup nowoczesnych urządzeń poprawi bezpieczeństwo i umożliwi atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu na terenie przedszkola. Część gimnastyczna będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć korekcyjnych i ćwiczeń wzmacniających motorykę dużą. Ponieważ tern przedszkola jest duży projekt przewiduje, także zakup wózków transportowych.
Na plac zabaw składać się będą:
– dwa zestawy zabawowe składające się z zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, drabinki, tunele, zestaw edukacyjny
– bujak sprężynie,
– huśtawka ważka
Dodatkowo:
– wózki transportowe
– piasek

6. Rewitalizacja fontanny wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Grunwaldzkiej

Zadanie polega na stworzeniu miejsca przyjaznego mieszkańcom z zachowaniem historycznych elementów. Poza rewitalizacją fontanny zadanie obejmuje: nasadzenia (ozdobne byliny, krzewy i drzewa), małą infrastrukturę (np. ławeczki, kosze na śmieci, psi pakiet) oraz wykonanie oświetlenia.

7. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach

Projekt zakłada utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem liniowym pod miejsca parkingowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach.
Konieczność realizacji projektu wynika przede wszystkim ze zdiagnozowanych problemów na tym obszarze – grząski teren oraz z potrzeb i oczekiwań rodziców. Utworzenie przedmiotowego parkingu ułatwi rodzicom pozostawienie samochodów w czasie odwożenia oraz odbierania dzieci. Utwardzenie terenu ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
Spodziewane efekty wykonania zadania to zwiększenie liczny miejsc parkingowych dla rodziców a także poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki terenu szkolnego.
Szacowana powierzchnia do utwardzenia terenu to ok. 240 m2. Przewidywany koszt zadania to ok. 110.000 zł.

8. Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS PROMIEŃ Żary

Świetlica jest miejscem integracji dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających aktywnie sport i nie tylko. Z obiektu klubu korzystają sportowcy zrzeszeni w KS PROMIEŃ (ponad 200 osób), jak również inne żarskie kluby w tym BC Swiss Krono i Agros Żary. Jest to ponadto miejsce spotkań Ratowników Wodnych zrzeszonych w WOPR, jaki mieszkańców miasta zrzeszonych w różnych Rodzinnych Ogródkach Działkowych. To miejsce wielu spotkań, zebrań jednakże z uwagi na stan techniczny i wyposażenie, świetlica nie jest w pełni wykorzystywana, ponieważ nie spełnia swoich funkcji. Celem tego projektu jest poszerzanie i wspieranie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Żar, integracji mieszkańców w szczególności u najmłodszych. Chcąc zapewnić komfort i profesjonalne warunki szkoleniowe, bytowe niezbędny jest remont świetlicy wraz z wymianą armatury sanitarnej i zabudową kuchenną. Będzie to miejsce zarówno do prowadzenia miejskich warsztatów edukacyjnych, spotkań integracyjnych i zebrań wszelkiego rodzaju. By nadać temu miejscu urok przewidziany remont pozwoli dzieciom uprawiającym sport jeszcze bardziej angażować się w zdrowy tryb życia, dorosłym i seniorom umożliwi w godnych warunkach spędzić zaplanowane zebranie, spotkanie czy szkolenie organizowane przez Stowarzyszenia jak i Miasto Żary.
Opis prac niezbędnych do wykonania:
1. Prace budowlane i remontowe
• wstawienie okien widokowych
• zmiana rozmieszczenia grzejników
• instalacja elektryczna
• przyłącze wodno – kanalizacyjne (zaplecze kuchenne)
• obniżenie sufitu
• wykończenie ścian i sufitu
• wymiana drzwi
• wymiana parapetów
• wymiana podłogi (panele podłogowe)
2. Prace montażowe
• zabudowa kuchenna
• oprawy oświetleniowe
• rzutnik i ekran projekcyjny
• 2 x telewizor-montaż na ścianie
• gabloty ekspozycyjne
• przepierzenie (zaplecze kuchenne)
3. Prace aranżacyjne
• wykonanie graffiti lub przyklejenie fototapety
• ściana dekoracyjna w strefie odpoczynku
• ustawienie mebli i pozostałych elementów wyposażenia.
4. Szacunkowy koszt ok. 240 000,00 zł.
Wizualizacja oraz zestawienie elementów zostały wykazane w załącznikach do niniejszego zgłoszenia.

9. Zakup, dostawa regałów i mebli bibliotecznych wraz z wymianą i montażem drzwi oraz wykonaniem nowej podłogi w Filii nr 1 MBP w Żarach

Zakup, dostawa regałów i mebli bibliotecznych wraz z wymianą drzwi oraz wykonaniem nowej podłogi w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Grunwaldzkiej 3. Zadanie wnioskowane jest do ujęcia w Budżecie Obywatelskim miasta Żary na 2023 w celu uzyskania nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni bibliotecznej dla mieszkańców Kunic Żarskich. Przestrzenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach to miejsce publiczne, wizytówka całej instytucji, która chce funkcjonować jako miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania wielu grup społecznych, wszelkich odbiorców kultury, czytelników, w tym młodzieży i seniorów. Biblioteka jest oknem na świat, miejscem żywym, inspirującym i ważnym dla lokalnej społeczności, miejscem spotkań. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie prac wg poniższego zakresu rzeczowego:
1. Zakup i montaż regałów i mebli bibliotecznych na wymiar za kwotę 30 000,00 zł – 1 komplet
2. Wymiana drzwi za kwotę 10 000,00 – 1 sztuka
3. Wykonanie nowej podłogi za kwotę 10 000,00 – 60 metrów 2

10. Modernizacja chodnika na ulicy Obrońców

Chodnik ma uzupełnić istniejącą sieć bezpiecznych ciągów pieszych ,która jest przerywana, a piesi są zmuszeni do poruszania się po jezdni. Budowa chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poruszającym się z domów. Ulica Obrońców łączy osiedle mieszkaniowe z ulicami Pokoju, Aleja Wojska Polskiego ,stanowią drogę dojazdową i ciąg pieszy. Pozwala dotrzeć mieszkańcom do komunikacji miejskiej, sklepów, placu zabaw, szkoły, przedszkoli. Codziennie porusza się nią wiele pojazdów i pieszych.

11. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla OSP Żary-Kunice

Samochód ten podniesie gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach Kunicach oraz zapewni większe bezpieczeństwo dla mieszkańców.

12. Budowa tężni solankowej – osiedle Muzyków

Zadanie polega na budowie tężni solankowej, która będzie będzie ogólnodostępnym obiektem leczniczo-rekreacyjnym.
Lokalizacja obiektu w centrum największego osiedla mieszkaniowego w Żarach pozwoli mieszkańcom na wykorzystanie nie tylko walorów rekreacyjnych tężni, ale przede wszystkim jej właściwości leczniczych.
Powietrze wokół tężni nasycone będzie aerozolem z solanki, powstającym wskutek jej obciekania przez elementy gradierni i naturalnego odparowywania. W wyniku naturalnych ruchów powietrze wokół tężni jest nasycone cennymi mikroelementami: jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem czy żelazem, wnikającymi do organizmu poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę.
Walory lecznicze mikroklimatu przy tężni porównywalne są z mikroklimatem nadmorskim.

13. Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach

Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach, polegać ma na zakupie niezbędnego wyposażenia (krzeseł, stołów, nagłośnienia, oświetlenia, sztalug, ram wystawowych, rzutnika multimedialnego, ekranu, komputera, nagrzewnic, osuszacza wilgoci i przedłużaczy) w celu stworzenia dodatkowego miejsca w mieście, które będzie mogło być wykorzystywane do działań kulturalnych, naukowych i rozrywkowych. Zakup ww. wyposażenia umożliwi szersze wykorzystanie odzyskanego przez miasto zamku oraz jego większą popularyzację wśród mieszkańców i turystów. Dodatkowo umożliwi ono organizację w zamku wystaw, wykładów, koncertów, spotkań itp. imprez przez różne jednostki organizacyjne miasta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie wiązały się dotychczas w związku z koniecznością każdorazowego transportu całego niezbędnego wyposażenia. Zakupione wyposażenie nie wymusza wykonania dodatkowych prac w obecnie udostępnianej już sali na parterze, w której będzie ono wykorzystane.

Tu można głosować (klik)

ATB