Kasa dla klubów sportowych

671
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu.

– 15 grudnia rozstrzygnęliśmy konkurs w zakresie sportu, czyli jeden z największych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, na który miasto przeznacza ponad milion złotych rocznie – mówi wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski. – Konkurs na przyszły rok rozstrzygamy już teraz, aby zapewnić klubom ciągłość funkcjonowania.

W podziale środków nie ma większych niespodzianek. Najwyższe kwoty trafiły do największych klubów oraz tych, które odnoszą największe sukcesy. W tym rankingu prowadzi Agros Żary, który zajmuje się zapasami i lekką atletyką. Niewiele mniej otrzymał koszykarski Basket Żary.

– W porównaniu z rokiem ubiegłym, niektóre kluby otrzymały albo nieco mniej, albo i więcej środków, a wiąże się to z ilością dzieci w sekcjach i wynikami we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, na pewno jednak żadna dyscyplina nie jest poszkodowana – mówi Olaf Napiórkowski.

W klasyfikacji punktowej klubów bezapelacyjnie prowadzi Agros, który zgromadził do chwili obecnej na swoim koncie blisko 200 punktów. Na drugim miejscu jest Żarski Klub Szachowy (15 punktów), a na trzecim KKS Basket z wynikiem 14,15 pkt. Tuż za nim uplasował się Żarski Klub Sportów Walki, który zgromadził 14 punktów.
Trzeba dodać, że Agros zajmuje obecnie 108. miejsce w kraju, na 3.754 kluby ujęte w klasyfikacji. Jednocześnie zajmuje szóste miejsce w województwie lubuskim.
W rozstrzygniętym konkursie ofert jeden klub nie otrzymał dotacji. Oferta złożona przez Fundację „Młody Talent” została odrzucona ze względu na fakt złożenia oferty, która nie spełnia warunków finansowych ogłoszonego konkursu. Zaproponowana wartość wkładu finansowego własnego wynosi mniej niż 20 % całkowitych kosztów projektu, stąd też projekt nie spełnia wymogu konkursowego jakim jest osiągnięcie maksymalnej wartości w wysokości do 80 % – określonych w paragrafie 4 załącznika nr 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.272.2020 z dnia 03.11.2020 r . Mając powyższe na uwadze, zgodnie z paragrafem 7 w/w zarządzenia przedstawiona oferta podlega odrzuceniu.

– Ten rok pandemiczny był ciężki dla klubów, część z nich w stu procentach zrealizowała swoje zadania, przenosząc je z okresu gdy nie można było trenować, na przykład na okres wakacyjny – mówi wiceburmistrz Napiórkowski. – Niektórzy częściowo lub nawet zupełnie zrezygnowali z realizacji zadania. Przykładem jest KS Żary Runners Team, który nie mógł zorganizować dużych imprez biegowych – Dychy po Żarach i Crossu Górskiego po Zielonym Lesie. Przyznana dotacja na te zadania została zwrócona. Wszystkie kluby zwróciły około 90 tys. złotych środków, których nie były w stanie wykorzystać – dodaje.

Jak zapewnia zastępca burmistrza, urząd dokładnie przygląda się, jak funkcjonują kluby, jaką posiadają kadrę trenerską, jak wygląda system szkolenia dzieci i młodzieży.
– Wspieramy kluby sportowe, bo one uczą też dzieci pewnych zachowań, sport jest bardzo dobrym narzędziem wychowawczym i jeśli ktoś nie osiągnie nawet klasy mistrzowskiej w danej dyscyplinie, to jednak wszystko to, czego uczy sport, przyda mu się w całym życiu – mówi Olaf Napiórkowski. – Wysoko oceniamy pracę klubów, jest ona coraz lepsza, ale też jest między nimi coraz większa konkurencja.

Dzieci raczej nie przybywa. Przybywa za to klubów sportowych, które czymś muszą do siebie przyciągnąć młodych ludzi. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej że sport przegrywa czasem po prostu z internetem, czy grami na konsolach.

Andrzej Buczyński

KKS Basket Żary
230.000,00 zł
Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, szkolenia dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich i wypoczynku letniego dla sekcji koszykówki.

LIGA OBRONY KRAJU – ORG. REJONOWA ŻARY
16.000,00 zł
Powszechne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w strzelectwie sportowym. Organizacja treningów, konkursów i zawodów strzeleckich oraz udział reprezentacji w zawodach wyższej rangi.

ŻARSKI KLUB SPORTOWY KARATE
9.000,00 zł
Trening karate, walka ze stresem, Samodoskonalenie siebie i pokonywanie swych słabości. Dążenie do mistrzostwa w sztuce karate oraz sporcie.

KS „PROMIEŃ” ŻARY
40.000,00 zł
Organizacja szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej, udział w turniejach wojewódzkich i krajowych, drużyn żeńskich KS PROMIEŃ Żary.

KS „PROMIEŃ” ŻARY
160.000,00 zł
Organizacja szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej, udział w turniejach wojewódzkich i krajowych, zakup sprzętu sportowego KS PROMIEŃ Żary.

UKS PRUS ŻARY – SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
5.000,00 zł
Chcesz być sprawny i zdrowy uprawiaj tenis stołowy.

UKS PIRAMIDA ŻARY
18.000,00 zł
Popularyzacja akrobatyki sportowej wśród dzieci i młodzieży, udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubu sportowego.

ŻARSKI KLUB SZACHOWY
20.000,00 zł
Osiąganie wysokich wyników sportowych oraz popularyzacja szachów jako „sportu dla wszystkich” wśród mieszkańców miasta Żary.

ŻARSKI KLUB SPORTÓW WALKI
34.000,00 zł
Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w tym zakup sprzętu sportowego, rozwój i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Żary, promocja Miasta Żary poprzez udział w imprezach sportowych w Polsce i za granicą.

KP UNIA KUNICE ŻARY
80.000,00 zł
Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach zawodników KP „Unia – Kunice” Żary oraz organizacja turniejów i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Żar.

UKS „PROMIEŃ” ŻARY – SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
28.000,00 zł
Organizacja szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Siatkowej, udział w turniejach wojewódzkich
i krajowych, organizacja letniego obozu sportowego, zakup sprzętu sportowego.

UKS „PROMIEŃ” ŻARY – SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
50.000,00 zł
Organizacja szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej chłopców organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, udział w turniejach wojewódzkich i krajowych, zakup sprzętu sportowego.

UKS AKRO DWÓJKA ŻARY
11.000,00 zł
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży i ich uczestnictwo w imprezach sportowych na szczeblu międzywojewódzkim, ogólnopolskim. Organizacja wypoczynku dzieci (obozy sportowe, zakup sprzętu).

MLKS AGROS ŻARY
235.000,00 zł
Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach i lekkiej atletyce.

KLUB KARATE KONTRA ŻARY
18.000,00 zł
Rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację przygotowań i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja zawodów karate, Klubu Karate „Kontra” w Żarach.

KS ŻARY RUNNERS TEAM
35.000,00 zł
Promocja i upowszechnianie biegania w Żarach poprzez organizację masowych biegów „6. Dycha po Żarach” i „6. Cross Górski po Zielonym Lesie” wraz z biegami dla dzieci. Organizacja cotygodniowych bezpłatnych treningów dla miłośników biegania w cyklu „Trening z Runnersami”. Promocja miasta Żary poprzez udział zawodników Klubu Sportowego Żary Runners Team w zawodach na terenie Polski i poza granicami kraju. Współorganizowanie z jednostkami samorządowymi i innymi klubami z Żar „Sprzątania Zielonego Lasu”.

KLUB TENISOWY ŻARY
10.000,00 zł
Organizacja i udział w turniejach tenisowych, organizacja obozu sportowego, zakup sprzętu sportowego.

MKS „SOKÓŁ” ŻARY
29.000,00 zł
Działalność szkoleniowa i rekreacyjna oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn MKS Sokół Żary w zakresie piłki ręcznej i brydża sportowego.

LFRS – LUBUSKA FUNDACJA ROZWOJU SPORTOWEGO INTERNATIONALE SCHULE FUSSBALL
7.000,00 zł
Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Żar oraz organizacja regionalnych, wojewódzkich, a także międzynarodowych turniejów piłkarskich.

STOWARZYSZENIE AMATORSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ „MUNDIAL”
25.000,00 zł
Prowadzenie sekcji futsalu oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Żar (seniorzy, młodzież i dzieci).