Rowerem z Lubska do Zielonej Góry

5911

Cztery samorządy pracują nad wspólnym projektem. Trasa nowego szlaku rowerowego ma biec od Lubska, przez gminę Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnicę aż do Zielonej Góry.

Joanna Marcinów

Trwają końcowe ustalenia wspólnego programu funkcjonalno-użytkowego. To pierwszy krok do realizacji pomysłu. Z założenia ścieżka ma biec głównie po terenach leśnych.

– Na naszym odcinku, z pominięciem obwodnicy,  zakładamy połączenie ścieżki z już istniejącą, biegnącą w kierunku Brodów – mówi Joanna Marcinów, zastępca naczelnika wydziału organizacyjnego w lubskim magistracie. – Na terenie gminy Nowogród ścieżka będzie biegła przez bardzo ciekawe miejsca w lesie, zobaczyć będzie można różnego rodzaju bunkry i stare poniemieckie budynki.

Realizacja inwestycji łączy się z pewnymi kosztami. O konkretach zadecydują władze poszczególnych gmin. Będą czynione też starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dziś za wcześnie jednak mówić o tym, kto i ile zapłaci. Koncepcja nowego szlaku jest nieco inna od ścieżki biegnącej z Lubska w kierunku Brodów, która praktycznie sąsiaduje z drogą wojewódzką. Najważniejsze jest jednak to, że rowerzyści nie muszą poruszać się tym samym pasem drogi, co samochody. Kolejny szlak ma przebiegać głównie – na ile to możliwe – przez tereny leśne. Będzie więc ciekawszy i na pewno jeszcze bezpieczniejszy.

Wycieczki międzynarodowe

– Mieliśmy zamiar kontynuowania ścieżki rowerowej w kierunku Nowogrodu i tak się złożyło, że Nowogród wyszedł z pomysłem projektu na dłuższym odcinku – mówi Joanna Marcinów. – Jeśli chodzi o ciągłość, to projektowana ścieżka w połączeniu z istniejącą, ma transgraniczny charakter, ponieważ sięgnie od Zielonej Góry aż do Zasiek.

Trwa etap planowania. Realizacja nie zacznie się już jutro. Ważne jest to, że samorządy potrafią się porozumieć w sprawach, które służą mieszkańcom. Jest jeszcze długa droga chociażby do dokumentacji projektowej potrzebnej wykonawcy przedsięwzięcia. Długa jest też projektowana trasa. 3 kilometry na terenie gminy Jasień, 13,8 km w gminie Lubsko, 18,6 km w gminie Nowogród. Najdłuższy odcinek ścieżki przebiegać ma przez gminę Świdnica i wyniesie 18,9 km. Łącznie to ponad 54 kilometry.

Jeśli koncepcja doczeka się realizacji, będzie to niewątpliwie interesująca propozycja dla wszystkich, którzy lubią spędzać swój wolny czas na rowerze.

Andrzej Buczyński