Autostrada na Olszynie

6939

Na przebudowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym w Olszynie trzeba będzie poczekać kilka lat. Remont południowej nitki krajowej „osiemnastki” od przejścia granicznego w kierunku na Wrocław wciąż pozostaje na papierze i w sferze abstrakcji.

Przebudowa drogi krajowej A18 ma się rozpocząć od dostosowania byłego przejścia granicznego w Olszynie do parametrów autostrady. Przebudowany i dostosowany ma być ciąg drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa do węzła Olszyna. To krótki odcinek, ale jego przebudowa jest istotna dla funkcjonowania przyszłej autostrady. Na węźle będzie można zjechać i wjechać na teren obecnego terminala i drogi powiatowe.

Harmonogram już jest

W generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowywane są materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Harmonogram zakłada, że w II kwartale 2018 r. nastąpi rozstrzygnięcie procedury zamówień publicznych i podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”. W okresie pomiędzy II kwartałem 2018 i I kwartałem 2019 r. ma być wykonane opracowanie m.in. projektu budowlanego. W okresie pomiędzy I kwartałem 2019 r. a III kwartałem 2019 r. GDDKiA przewiduje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Roboty mają ruszyć w III/IV kwartale 2019 r. i powinny się zakończyć w II kwartale 2022 r. Wówczas powinno nastąpić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie przebudowanego odcinka do ruchu.

Poszukiwanie pieniędzy

O ile procedury związane z węzłem Olszyna mają ruszyć, to remont południowej jezdni A18, który miałby kosztować ok. 1 mld złotych, jest ciągle i od lat tylko „w planach”. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że remont „został przewidziany w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), nie został jednak ujęty w limicie 135 mld złotych, określonym nowelizacją PBDK z 12 lipca 2017 r. (wartość wszystkich zadań ujętych w programie drogowym wynosi ok. 200 mld złotych).

– Obecnie jest analizowana m.in. możliwość finansowania tej inwestycji przy wykorzystaniu kapitału prywatnego w ramach Planu Junckera (instrument EFSI). Na obecnym etapie jest jednak za wcześnie, aby określić harmonogram przebudowy południowej jezdni A18 – informuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Pierwszy krok

 Z szykującej się przebudowy węzła Olszyna nie ukrywa zadowolenia starosta Janusz Dudojć. Przyznaje, że cały czas „chodzi wokół sprawy” i porusza tę kwestię na wszystkich formalnych spotkaniach i nieformalnych rozmowach z przedstawicielami administracji rządowej.

Sukces przebudowy węzła Olszyna może skonsumować jednak ten, kto zostanie starostą na kolejną kadencję, czyli lata 2018-2022. Czy będzie tę funkcję nadal piastować Janusz Dudojć? Dziś można jedynie na ten temat dywagować i bawić się we wróżkę. Sam Janusz Dudojć nie przywiązuje do tego większej wagi.

– W tej sprawie trzeba cały czas lobbować. Nieważne czy ja będę starostą, czy ktoś inny. Przebudowa na Olszynie jest pierwszym krokiem do remontu całej południowej nitki przyszłej autostrady – kwituje starosta Dudojć.

 Paweł Skrzypczyński