Honorowi Obywatele Żar, czym zasłużyli się dla miasta. Olimpijczyk

4089
Ślusarski Tadeusz

W roku 2004 wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela zostaje wybitny sportowiec, lekkoatleta, mistrz skoku o tyczce, którego sukcesy znane są na całym świecie.

Tytuł Honorowego Obywatela w 2004 r. otrzymał pośmiertnie Tadeusz Ślusarski.

Decyzję podjęli radni Rady Miejskiej uchwałą nr XVII/50/04 z dnia 15 lipca 2004 r. Kandydaturę opiniowali członkowie Kapituły do oceny wniosków, którzy zebrali się na posiedzeniu  24 czerwca 2004 r. Z zachowanego protokołu wynika, że w posiedzeniu wzięło udział czterech członków kapituły z jej pięcioosobowego składu. Niestety, ale w dokumentach magistratu brakuje imiennej listy obecności. Z zachowanych w urzędzie miasta dokumentów wynika jedynie, że w latach 2003-2005 członkami Kapituły byli: Jerzy Węgier, Józef Błaszczyk, Romuald Wiatrowski, Zdzisław Karmoliński i Ryszard Kochanowski.

W protokole czytamy, że „Tadeusz Ślusarski pozostaje w pamięci Żaran jako zdobywca medali Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Przy różnych okolicznościach podkreślał swój żarski rodowód, promując w ten sposób nasze miasto.” Dalej czytamy, że „wczesna i tragiczna śmierć spowodowała, że w różnych miejscowościach Polski odbywają się okolicznościowe memoriały ku czci tego wybitnego sportowca, a obecność w tym czasie jego rodziny i żarskich przyjaciół jest dobra promocją Żar.” Członkowie Kapituły są dlatego przekonani, że nadanie tytułu „wyzwoli wśród młodzieży szkolnej zapał do naśladownictwa jego szlachetnych idei olimpijskich i spowoduje zdynamizowanie uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych.”

Pielęgnowanie pamięci

W sprawie nadania tytułu Tadeuszowi Ślusarskiemu na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Węgra wpłynęły trzy pisma.

Pierwsze z Zespołu Szkół Samochodowych, datowane na 31 maja 2004 r., pod którym podpisał się dyrektor szkoły mgr Robert Nowaczyński. Dyrektor „w imieniu Grona Pedagogicznego, uczniów i absolwentów” zwraca się „z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przez Radnych Miasta Żary wniosku o nadanie tytułu (…) naszemu absolwentowi śp. Tadeuszowi Ślusarskiemu.” Dalej czytamy, że „ten wybitny polski sportowiec, medalista Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy i Polski kształcił się w popularnej „samochodówce” w latach 1964-1969, w klasie technikum o specjalności mechanik pojazdów samochodowych”. Autorzy listu zwracają uwagę, że „szczególne uzdolnienia lekkoatletyczne przynosiły rozgłos naszemu miastu i szkole”, a w szkole pielęgnowana jest pamięć o absolwencie w taki sposób, że „do dziś z dbałością pielęgnujemy pamiątki o Nim, udostępniając szkolną ekspozycję uczniom, absolwentom, gościom zwiedzającym szkołę.”

W odczuciu wnioskodawców pamięć o Tadeuszu Ślusarskim „powinna być podtrzymywana przez wszystkich mieszkańców Żar, dla których jest On, po dzień dzisiejszy, powodem do dumy i sportowym wzorem do naśladowania. W pamięci wielu z nas utkwiły wspaniałe obrazy z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu i Moskwy, kiedy żaranin stawał na stopniach podium.”

Na koniec czytamy, że „od wielu lat Tadeusz Ślusarski nie mieszka w Żarach, jednak kontaktów z naszym miastem i szkołą nie zerwał. Wielokrotnie gościliśmy Go w naszych murach a spotkaniach z młodzieżą były niezapomnianymi lekcjami o realizowaniu sportowych marzeń i dążeniu do doskonałości.”

 Duma z rodowodu

Drugie pismo, także adresowane do przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Węgra,  wpłynęło od Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Sokół”. Pismo jest datowane jest na pierwszy dzień czerwca 2004 r. Pod pismem podpisał się ówczesny prezes klubu Marek Przedwojski, który o nadanie tytułu zwraca się z uprzejmą prośbą „w imieniu działaczy, trenerów, zawodników i sympatyków MKS „Sokół”.  W piśmie czytamy, że Tadeusz Ślusarski przez wiele lat był zawodnikiem klubu i „pod opieką naszych trenerów nabywał umiejętności, które zaowocowały zdobyciem przez tego wybitnego sportowca medali Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy i Polski.” Autor listu pisze, że „wśród sympatyków sportu w Żarach wciąż żywa jest pamięć o osiągnięciach naszego wychowanka. Tadeusz Ślusarski zawsze podkreślał swój rodowód. Był dumny z tego, że urodził się i wychował w Żarach.” Na koniec czytamy, że w całej Polsce podjęte zostały inicjatywy upamiętniające postać sportowca, a działaczom, trenerom, zawodnikom i sympatykom klubu „Sokół” zależy, by „pamięć o tym wybitnym sportowcu przetrwała w świadomości całego społeczeństwa Żar”.

 Pierwsze kroki

Trzecie pismo, datowane na drugi dzień czerwca 2004 r. wpłynęło na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Węgra ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza. W piśmie czytamy, że „Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i absolwenci (…) zwracają się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przez Pana Przewodniczącego i zaprezentowanie Radnym Miasta Żary wniosku o nadanie tytułu (…) naszemu absolwentowi (…) nasza prośba podyktowana jest chęcią upamiętnienia tego wybitnego sportowca (…), który uczęszczał do SP3 w Żarach w latach 1957-1964.”

Dalej autorzy pisma piszą, że „to właśnie w budynkach naszej szkoły stawiał On pierwsze kroki na usłanej wieloma sukcesami sportowej drodze. To właśnie pod okiem naszych nauczycieli wychowania fizycznego rozwinęły się niezwykłe umiejętności lekkoatletyczne, pielęgnowane następnie przez wiele znakomitych klubów. To właśnie w naszej szkole Tadeusz Ślusarski zdobywał pierwsze sportowe laury.” Autorzy wniosku zapewniają, że „społeczność szkol;na nigdy nie zapomniała o swoim wychowanku. Wielokrotnie zapraszaliśmy go na spotkania z młodzieżą i gdy tylko było to możliwe Tadeusz Ślusarski odwiedzał nas. Po tragicznej śmierci w szkolnych gablotach wyeksponowaliśmy materiały przypominające kolejnym pokoleniom naszych uczniów osobę tego wybitnego Żaranina”.

Pod pismem podpisała się ówczesna dyrektor szkoły mgr Zofia Szarejko-Michalska. Do pisma została załączona odręczna lista 200 podpisów osób zgłaszających kandydaturę.

 Paweł Skrzypczyński