Konkurs na najładniejszy balkon, ogród i podwórko rozstrzygnięty

3764
Rozstrzygnięto miejski konkurs na najładniejszy ogród, balkon, taras i podwórko.
W Żarach wzrosły nakłady na utrzymanie zieleni miejskiej i efekty tego były widoczne dla wszystkich.Więcej zieleni, więcej kwiatów, a dzięki temu ładniejsze parki i ulice. Burmistrz Danuta Madej uznała, że wszyscy mieszkańcy mają wpływ na to, jak prezentuje się miasto. Wymyśliła konkurs, który miał zmobilizować do jeszcze większej dbałości o najbliższe otoczenie. Rozstrzygnięcie miało miejsce w ratuszu, a sponsorami nagród byli żarscy przedsiębiorcy.W kategorii „najładniejszy balkon” nagrody otrzymali: I miejsce – Teresa Żabczyńska, II – Jowita Nawrot, III – Ewa Wiechecka-Kasińska.W kolejnej kategorii „najładniejszy taras również przyznano trzy nagrody: I miejsce – Mariusz Kukuć, II – Artur Rybaczkowski, III – Danuta Sobieraj.

W pozostałych kategoriach przyznano zarówno nagrody, jak i wyróżnienia. Najładniejsze podwórko w Żarach posiada Irena Szmania. Na kolejnych miejscach znaleźli się Piotr Laskowski i Klemens Grocki. Wyróżnienia otrzymali: Waldemar Komsta, SM „Włókniarz” Szarych Szeregów 59-69, SM „Włókniarz” Męczenników Ośw. 14-24 oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 23-25.

Za najładniejszy ogród pierwszą nagrodę otrzymali Maria i Ryszard Żołądź. Drugie miejsce zdobył Mariusz Kukuć, a trzecie – Jacek Lipiński. Wyróżniono Helenę i Jacka Chyc-Olesiak, Iwonę Maciejczak, Janinę Smolarek, Artura Rybaczkowskiego, Irenę Szmanię i Danutę Sobieraj.

ATB