Skażenie wody w wodociągu Olbrachtów usunięte. Woda zdatna do picia

2990

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach poinformował na swojej stronie, że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Olbrachtowie.

W dniu 13.11.2017 r. otrzymano pozytywne wyniki mikrobiologiczne badania wody pobranej w dniach  10.11.2017 r.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989)

W związku z powyższym woda pochodząca z wodociągu publicznego  w  Olbrachtowie dostarczana do odbiorców nadaje się do spożycia !

MK