Burmistrz Lubska stara się o pieniądze na basen

3918

Możliwości wsparcia budowy basenu w Lubsku to temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem miasta Lechem Jurkowskim.

Marszałek województwa zadeklarowała wsparcie w procesie ubiegania się o środki, bowiem głównym źródłem finansowania jak podkreśliła jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, jako jedyny dysponent środków w tym zakresie .

Do tej pory, od kilkunastu lat to samorząd województwa zajmował się dyspozycją środków ulokowanych w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki i realizował Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Decyzją Ministra Sportu od tego roku wprowadzony został jednolity nabór wniosków. Oznacza to wprowadzenie jednoetapowego naboru wniosków i wyeliminowanie zgłoszeń, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania będą mogli składać wnioski bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki, a ministerstwo nie ogłosiło jeszcze naboru.

MK, foto http://lubuskie.pl