34,5 miliona na inwestycje w gminie wiejskiej Żary

731
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Budżet na przyszły rok został przyjęty prawie jednogłośnie. 12 radnych poparło projekt uchwały, jeden wstrzymał się od głosu.

– Serdecznie dziękuję za współpracę przy opracowaniu i przegłosowanie budżetu gminy na 2023 rok – powiedział w podczas sesji budżetowej wójt Leszek Mrożek – Wielkie słowa podziękowania należą się w szczególności pani Barbarze Karpowicz, Skarbnik Gminy i współpracownikom za opracowanie założeń, które stały się podstawą do przyjęcia budżetu przez Radę Gminy.
Wójt zaznaczył, że to bardzo trudny budżet. Wskazywał przy tym na gospodarcze perturbacje w naszym kraju związane z cenami energii, zakupem węgla i wysoką inflacją, ale i te związane z wojną na Ukrainie.
– Mimo recesji, 34,5 mln. zł przeznaczonych zostanie na inwestycje, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury gminnej – m.in. na budowę przedszkola w Olbrachtowie, Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Grabiku i Miłowicach, budowę szatni w Drożkowie, budowę dróg i oświetlenia w poszczególnych miejscowościach – Na zdecydowaną większość z nich dostaliśmy rządowe i unijne dofinansowanie.

Dochody gminy oszacowano na ponad 70 mln. zł, a wydatki na nieco ponad 84 mln. zł. Wynoszący 14 mln. zł deficyt zostanie pokryty z tegorocznej nadwyżki budżetowej. Najpoważniejsze wydatki związane są z oświatą. Na ten cel gmina wyda w przyszłym roku ponad 25,8 mln. zł.

fot. UG Żary

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2023 rok:
– budowa centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Grabiku – 9 mln., z tego w 2023 roku 8,1 mln. zł;
– budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi w Olbrachtowie – 11 mln. zł, z tego w 2023 roku 6 mln.;
– budowa szatni sportowej w Drożkowie – 1,031 mln. zł (2023 r.) – całość 2,274 mln. zł;
– budowa drogi w Sieniawie Żarskiej – 1,644 mln. zł;
– przebudowa drogi Lubomyślu – 1,663 mln. zł;
– przebudowa drogi w Mirostowicach Dolnych – 2 mln. zł;
– wykonanie zbiornika retencyjnego w Sieniawie Żarskiej 950 tys. zł;
– dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 460 tys. zł;
– budowa drogi w Lubanicach – 240 tys. zł;
– przebudowa drogi w Olbrachtowie – 1,179 mln. zł;
– budowa drogi w Mirostowicach Górnych – 390 tys. zł;
– wymiana wodomierzy w Sieniawie Żarskiej, Marszowie i Olszyńcu – 200 tys. zł;
– budowa drogi w Surowej – 320 tys. zł;
– budowa oświetlenia w przy ul. Dolnej w Bieniowie – 580 tys. zł;
– budowa oświetlenie drogowego w Bogumiłowie – 225 tys. zł;
– budowa oświetlenia drogowego w Lubomyślu – 325 tys. zł;
– budowa oświetlenia drogowego w Mirostowicach Górnych – 330 tys. zł;
– budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowcu – 150 tys. zł;
– dofinansowanie do usuwania azbestu – 50 tys. zł;
– budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Miłowicach – 1,730 mln. zł (z tego w 2023 roku – 231 tys. zł);
– budowa sieci wodociągowej w i zbiornika zasilającego Grabik – 1,797 mln. zł;
– budowa drogi w Grabiku (osiedle) – 1 mln 745 tys. zł;
– podjazd dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Żary – 200 tys. zł.

ATB (źródło: UG Żary)