Nowe karty dla rodzin wielodzietnych w Żarach

1481

ŻARY | Burmistrz Miasta Żary informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zmienia się regulamin przyznawania Kart „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”.

W związku z tym, dotychczasowym posiadaczom kart został przedłużony termin ich ważności do 31 maja 2021 roku z zastrzeżeniem, że rodzina w dalszym ciągu posiada status rodziny wielodzietnej. Rodzina wielodzietna to minimum troje dzieci na utrzymaniu uczących się (studiujących) w wieku do 25 lat lub dłużej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Osoby będące posiadające karty wydane przed 31 grudnia 2020 r. w celu zachowania ich ciągłości do roku 2025, będą musiały złożyć wniosek w sprawie wydania nowej karty. Jest na to czas od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. ATB