Żarski MOPS zaprasza seniorów

560
fot. MOPS Żary

ŻARY | Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo, w wieku 60+, chcesz spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze, odnaleźć lub realizować swoje zainteresowania, spędzić aktywnie czas – zapraszamy do Dziennego Domu „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Placówka ta realizuje założenia rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.

Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy ul. Parkowej 8 w Żarach, otwarty jest w dni robocze od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy z Dziennym Domem „Senior+” – 516 182 731, 68 475 56 03, 068 475 56 08.

źródło: MOPS Żary