Ukraińcy z polską wizą podjęli pracę w innym kraju. Czeka ich powrót do domu

2058

W ten weekend nadodrzańscy pogranicznicy zatrzymali  9 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie wykorzystywali wizy.

Zatrzymani cudzoziemcy posiadali wizy z prawem do pracy w naszym kraju, które uzyskali  w polskich placówkach dyplomatycznych na terytorium Ukrainy. W tym celu przedłożyli dokumenty uzupełniające w postaci oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Dokumenty te są wypełniane przez pracodawców, którzy chcą legalnie zatrudnić cudzoziemców w swoich firmach.
Po wjeździe na teren naszego kraju żaden z zatrzymanych obywateli Ukrainy nie pojawił się u swego przyszłego pracodawcy, zamiast tego, niestety niezgodne z prawem, podjęli pracę w innych krajach UE. Obywatele Ukrainy naruszyli tym samym przepisy ustawy o cudzoziemcach.
Wszczęte w stosunku do cudzoziemców postępowania administracyjne zakończyły się we wszystkich przypadkach cofnięciem cudzoziemcom wiz oraz wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Orzeczono również wobec nich czasowy zakazu wjazdu do Polski.

MK, źródło NOSG