Pożegnanie z powiatową kulturą

3469

Starostwo zaprzestało finansowania 22 sekcji zainteresowań działających w Żarach i na terenie powiatu, a prowadzonych przez stowarzyszenie „Żaranin”. Z wypowiedzi władz powiatu wynika, że temat jest definitywnie zamknięty.

Na sesji rady powiatu Marek Cieślak, poprzedni starosta, pytał obecnego, Janusza Dudojcia, jak będzie teraz przebiegała realizacja zadań powiatu z zakresu kultury, kto je będzie wykonywał i dlaczego nastąpiła taka zmiana. Nie uzyskał jednak odpowiedzi. Starosta Dudojć powtarza, że odbył się konkurs i komisja zdecydowała, a uchwałą przyjął to zarząd powiatu i kserokopię tej uchwały zaproponował radnemu Cieślakowi.

Młodzieżowy Dom Kultury w Żarach

– To było proste pytanie. Nie wątpię, że w tej sprawie była uchwała zarządu – mówi Marek Cieślak. – Ja pytałem, dlaczego zmieniamy sposób zarządzania kulturą i realizacji zadań w kulturze, nie przyznając dotacji dotychczasowemu głównemu wykonawcy, czyli stowarzyszeniu „Żaranin” – mówi Marek Cieślak. – Przypomnę, że 5 lat temu zadanie to powierzyliśmy „Żaraninowi” i przez 5 lat kultura kosztowała nas tyle, co wcześniej przez rok na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury. Pan starosta był za tym, żeby dom kultury zlikwidować i te zadania realizować inaczej, żeby poszły w powiat, a nie funkcjonowały tylko w Żarach. Dzięki temu zaoszczędziliśmy około 2 milionów złotych – dodał Marek Cieślak.

Zmiana bez zmiany

– Niczego nie zmienialiśmy, a prawdą jest to, że była likwidacja MDK i przejście z działalności jednostki budżetowej na dotowanie kultury, edukacji i sportu poprzez ustawę o wolontariacie i pożytku publicznym, a tam nie ma innej możliwości jak przez konkurs i coroczne przyznawanie, nie na stałe – odpowiada Janusz Dudojć.

Wicestarosta Małgorzata Issel stwierdziła, że to nie jest żadne ograniczenie, tylko będą realizowane innego typu zajęcia w czterech sekcjach.

– Będzie sekcja modelarska, techniki, nowoczesnych technologii, edukacji regionalnej i tu będzie utworzenie wirtualnego muzeum – informuje wicestarosta.

Radny Cieślak złożył interpelację w sprawie rozważenia przekazania na kulturę dodatkowych środków z budżetu powiatu i dalszego prowadzenia sekcji plastycznych, tanecznych, nauki gry na instrumentach, fotograficznych i innych dotychczas prowadzonych. Ta propozycja nie wzbudziła jednak zainteresowania obecnego starosty.

Podziękował za współpracę

– W związku z zaistniałą sytuacją chcieliśmy wspólnie z zarządem stowarzyszenia gorąco podziękować za ten okres współpracy – zwrócił się do radnych Łukasz Matyjasek, menadżer artystyczny „Żaranina” – Dziwi mnie jednak to, że pieniądze z dziedziny kultury wydaje się teraz na turystykę. To jest dla nas dziwna sytuacja, ale zgadzamy się z nią. Nie mogliśmy jednak spokojnie dokończyć zajęć. Dzieci wychodziły od nas z płaczem, rodzice przychodzili z pretensjami i nie można tego w żaden sposób wytłumaczyć, że to jest konkurs. W piątek zadzwoniono do nas z Zespołu Szkół Budowlanych z informacją, że zarząd powiatu zabronił kategorycznie wpuszczania dzieci na teren szkoły. Rodzice i dzieci pocałowali klamkę. Tak się nie robi – skwitował Łukasz Matyjasek.

Andrzej Buczyński