Jest pracownia, będą cukiernicy

4183

Wyposażenie pracowni do nauki zawodu, warte blisko 116 tys. złotych, trafiło do Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.

Nowa pracownia jest jednym z elementów realizowanego przez starostwo programu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.

– Projekt opiewa na około 24 miliony złotych – mówi sekretarz powiatu Agnieszka Domaradzka. – Wybraliśmy szkoły zawodowe, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na poszczególne kierunki kształcenia. Priorytet miały nowo tworzone, stąd też część środków przeznaczyliśmy na pracownię cukierniczą.

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy zacznie kształcić cukierników od września, a tymczasem odbywać się tam będą zajęcia gastronomiczne. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwoli również na przeprowadzanie na miejscu egzaminów zawodowych.

– Zakupione wyposażenie jest zgodne z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, które określają na jakim sprzęcie przeprowadza się egzaminy – informuje Bartłomiej Kubiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie. – Szkoły, które tego nie posiadają, muszą przeprowadzać egzaminy w innych ośrodkach.

Niebawem w powiecie żarskim uruchamiane będą kolejne nowoczesne pracownie do nauki zawodu.

Andrzej Buczyński