Lubuskie w dobrej kondycji gospodarczej

2573
Z danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wynika, że sytuacja gospodarcza w regionie jest coraz lepsza.
Spada stopa bezrobocia, która obecnie wnosi 6,8 proc. Utrzymuje się także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które obecnie jest na poziomie 3910,55 zł. Rośnie produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowano-montażowa.-  To efekt przemyślanych działań inwestycyjnych. Tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego i efektywnie wykorzystujemy potencjał regionu – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie w dalszym ciągu odnotowuje spadek bezrobocia. W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. i do poprzedniego roku 18 proc. Stopa bezrobocia rejestrowego w tym okresie wyniosła 6,8 proc., wobec 7 proc. przed miesiącem i 8,4 proc. przed rokiem. Obecnie w Zielonej Górze odnotowano bezrobocie na poziomie 3,6 proc., a w Gorzowie Wlkp. na poziomie 3,1 proc.Utrzymał się także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego miesiąca ub. Roku o 7,8 proc, a tempo wzrostu było wyższe niż przed rokiem. Obecnie przeciętne wynagrodzenie w Lubuskiem wynosi 3910,55 zł (w Polsce 4473,06 zł).Wzrosła też produkcja sprzedana przemysłu – do analogicznego miesiąca ub. Roku o 5,7 proc. Przedsiębiorstwa budowlane zanotowały wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w relacji do września ub. R. o 19,3 proc., w tym produkcji budowlano-montażowej o 29,2 proc.                                                                         PaS