Wyróżnienie dla lekarzy

3862

Bracia Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy, lekarze ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego, zostali uhonorowani najwyższym wyróżnieniem Światowego Kongresu Kresowian.

Władze Światowego Kongresu Kresowian przyznały żarskim lekarzom swoje najwyższe wyróżnienie – Praemium Honoris Cresovianae za wybitne zasługi w działaniu na rzecz przywracania narodowej pamięci o polskich Kresach, ofiarne wieloletnie zaangażowanie w konsekwentną obronę prawdy historycznej i godne upamiętnienie ludzi Kresów

Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy znaleźli się w ten sposób, w elitarnej grupie laureatów tego wyróżnienia, wśród tak wybitnych osobowości jak m.in. Wojciech Kilar, prof. Sławomir Nicieja, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Bernard Ładysz, Danuta Skalska, Wiktor Węgrzyn i Maria Mirecka-Loryś.

Bracia Kopocińscy odebrali wyróżnienia w Sanktuarium Narodowym na Jasnej Górze, które gościło XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian z Polski i całego świata.

Do jasnogórskiego sanktuarium przybyli Rodacy z Wilna, Grodna Lwowa ale także z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i najdalszych zakątków globu. Wśród przybyłych znaleźli się także posłowie, samorządowcy, ludzie świata kultury i nauki.

Podczas Mszy Św. odprawianej w intencji Kresowian przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kapłan przypomniał o wielkim wkładzie ludzi z Kresów w rozwój Rzeczypospolitej i wielkiej ofierze krwi jaką złożyła ta społeczność na ołtarzu Ojczyzny.

PaS