Straż Miejska informuje i kontroluje

822
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Aby polepszyć estetykę Miasta Żary oraz poziom czystości miejsc, w których przebywają mieszkańcy, strażnicy Straży Miejskiej w ramach wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych podejmują interwencje związane z nieprzestrzeganiem zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W trakcie prowadzonych kontroli zwracają szczególną uwagę na właściwą gospodarkę odpadami, jak również egzekwują od właścicieli nieruchomości i zarządców utrzymanie czystości i porządku na chodniku oraz na terenie samych nieruchomości.

Funkcjonariusze kontrolują także miejsca, w których dochodzi do nielegalnego pozbywania się odpadów. Za nieprzestrzeganie ustawowych nakazów jest prowadzone postępowanie, które w wielu przypadkach kończy się nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego. Natomiast sprawca popełnionego czynu ma również obowiązek uprzątnąć zanieczyszczone miejsce i pozbyć się odpadów w sposób legalny.

Apelujemy zatem do mieszkańców, aby dbali o porządek w miejscu publicznym.

Straż Miejska zajmuje się także kontrolą domowych pieców. Interwencje prowadzone w tym obszarze to wynik obserwacji prowadzonych przez funkcjonariuszy podczas patroli jak również zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców np. czarnym, gryzącym dymem wydobywającym się z kominów. Stwierdzone przypadki przez strażników miejskich to zazwyczaj spalanie odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. Warto podkreślić, że spalanie odpadów jest niezgodne z przepisami Ustawy o odpadach. Strażnicy Miejscy zostali upoważnieni do dokonywania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu ochrony środowiska. Działania Straży Miejskiej w tym zakresie polegają na przeprowadzeniu kontroli paleniska i stwierdzeniu co jest spalane, natomiast w przypadkach budzących wątpliwości co zostało spalane w piecu, zostaje pobrana próbka popiół z paleniska i przekazaniu do akredytowanego ośrodka badań laboratoryjnych. Po przeprowadzonej analizie referencyjnej przekazywany jest wynik pozwalający stwierdzić czy w piecu były spalone odpady. Za spalanie odpadów stosowane są kary w postaci mandatów karnych.

Pamiętajmy, że stan otoczenia zależy głównie od nas samych.

Dariusz Milewski
komendant Straży Miejskiej w Żarach