Policjant oddał osocze i zachęca innych, aby w ten sposób pomagać chorym

1007
fot. KPP Żary

ŻARY | Osocze żarskiego policjanta trafi do potrzebujących. Jeżeli przeszedłeś covid, też możesz pomóc. Jak bardzo cenne jest osocze ozdrowieńców w walce z koronawirusem, wie asp. szt. Adrian Łaniewski, który ciężko przebył tą chorobę. Bez wahania zdecydował się pomóc innym i oddał osocze. Funkcjonariusz zachęca wszystkich ozdrowieńców do pomocy.

Od ponad roku trwa walka z koronawirusem, pacjentów przybywa, również tych, którzy sami nie mogą zwalczyć wirusa. W tych trudnych przypadkach niezbędne okazuje się być osocze. To lek, który może uratować komuś życie. Z tego właśnie powodu asp. szt. Adrian Łaniewski, który na co dzień pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach jako dyżurny, udał się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i tam oddał 720 ml swego osocza.

Funkcjonariusz sam ciężko przebył chorobę i gdy tylko było to możliwe, bez wahania podjął taki krok. Jak sam mówi – każdy, kto zwalczył wirusa i jest ozdrowieńcem, a nie ma ku temu przeciwskazań, może w prosty sposób pomóc innym.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:
– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741);
– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji;
– są w wieku 18-65 lat;
– w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Uwaga! Potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może być również np. informacja w systemie gabinet.gov.pl. Twoje osocze może uratować komuś życie! Jeżeli przebyłeś COVID-19 skontaktuj się z najbliższym centrum krwiodawstwa.

komisarz Aneta Berestecka
Komenda Powiatowa Policji w Żarach