Były chaszcze jest boisko

3412
foto UG Żary

Inicjatywa wyszła od sołtysa i rady sołeckiej Łazu. Gmina pomogła. Chaszcze zamieniono na boisko do siatkówki.

foto UG Żary

Zaniedbany teren należał do Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina przejęła go na cele sportowo-rekreacyjne.

– Sołtys Krzysztof Jurkiewicz przyszedł do mnie z pomysłem na zagospodarowanie tego terenu – mówi wójt gmin Żary Leszek Mrożek. – Sołtys wraz z radą sołecką postanowili przeznaczyć na ten cel 10 tys. złotych – podkreśla.

Nawieziono ziemię, wykonano odwodnienie terenu, ogrodzenie oraz wiatę. Cała inwestycja kosztowała 32 tysiące. Brakujące 22 tysiące dołożyła gmina.

Podczas otwarcia zorganizowano turniej siatkówki, w którym wzięło udział pięć drużyn. Najlepsze miejsca zdobyły reprezentacje: Łaz Górny, Olbrachtów i Łaz Dolny.

– Jestem bardzo zadowolony z takich oddolnych inicjatyw sołeckich, które gmina może wesprzeć – podsumowuje inicjatywę wójt Mrożek.

ATB