Zmiany w szeregach

3372

W Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej miała miejsce wyjątkowa uroczystość.

Podczas uroczystej zbiórki, w obecności sztandaru wojskowego, przełożeni, koledzy, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej dowództwa Czarnej Dywizji spotkali się, aby pożegnać jednych i jednocześnie przywitać nowych podwładnych i kolegów.

Obecni na uroczystości pożegnali dotychczasowego proboszcza Parafii Wojskowej pw. Matki Boskiej Hetmańskiej Żołnierza Polskiego, księdza majora Pawła Wójcika. Oficer został wyznaczony na nowe stanowisko. Jego miejsce zajął ksiądz podpułkownik Radosław Michnowski, któremu powierzono pieczę nad parafią w pancernej stolicy Polski.

Tego dnia pożegnania również starszego chorążego Tomasza Żmudę, który został skierowany do pełnienia obowiązków poza strukturami sztabu Czarnej Dywizji. Przywitano także nowo przybyłego oficera porucznika Grzegorza Muronia.

PaS