Fikcyjne małżeństwa z Hindusami wyszły na jaw

3739
https://cn.freeimages.com/photo/wedding-rings-1578503

Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie dobrowolnego poddania się karze wobec 30 letniej kobiety oraz 39 letniego obywatela Indii, którzy na terenie Polski ułatwiali pobyt w naszym kraju obywatelom Indii.

Nakłonili co najmniej 10 polskich kobiet, do zawarcia fikcyjnych związków małżeńskich z obywatelami Indii, udzielając im wskazówek dotyczących sposobu postępowania związanego z rejestracją małżeństwa i dalszymi krokami związanymi z uzyskaniem dokumentów upoważniających do przebywania obcokrajowca na terytorium RP.

Oskarżony, obywatel Indii dostarczał dane obywateli Indii, na które to dane oskarżona występowała z wnioskami do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla obywateli Indii potrzebne do wyłudzenia polskiej wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium RP. Hindusi oczywiście pracy nie zamierzali podjąć, a oskarżona wystawiała zaproszenia do podjęcia pracy w prowadzonej przez nią firmie po to by ich ściągnąć do naszego kraju.

Oboje oskarżeni przedkładali także sfałszowane dokumenty w celu uzyskania polskich dokumentów, które były przekazywane ustalonym kobietom celem przedłożenia ich we właściwych Urzędach Stanu Cywilnego.

Kobieta i mężczyzna przyznali się do zarzucanych im czynów. Prokurator składając do sądu wniosek w trybie dobrowolnego poddania się karze wniósł jednocześnie o karę: dla oskarżonej 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, przepadek dowodów rzeczowych oraz zasądzenie kosztów i opłat, natomiast wobec mężczyzny prokurator wniósł o karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres próby wynoszący 4 lata, przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa tj. kwoty 16.000 zł, przepadek dowodów rzeczowych oraz zasądzenie kosztów i opłat.

W przypadku gdy Sąd nie przychyli się do tych wniosków oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

MK