Trwa akcja „Boże Narodzenie”

3452

Ruszyły działania, które mają w okresie przedświątecznym i w trakcie świąt zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu oraz przyjezdnym.

Na drogach powiatu już czuwają policjanci z żarskiej komendy. Działania potrwają do wtorku 26 grudnia br. Więcej patroli policjantów już można zauważyć w mieście.

– Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz przyjezdnym. W tym czasie bowiem, jak co roku obserwujemy zwiększony ruch pojazdów jak i pieszych w rejonie centrów handlowych – informuje Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Żarach.

Działania policjantów w białych czapkach są skoncentrowane w szczególności na zapewnieniu płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu, w szczególności w rejonie centrów handlowych, restauracji, dyskotek, okolic kościołów. Mundurowi będą sprawdzali posiadanie przez kierujących pojazdami, dokumentów wymaganych przepisami o ruchu drogowym. Będą też ujawniać kierujących, przekraczających dozwoloną prędkość, kontrolować stan trzeźwości zatrzymanych kierujących, kontrolować stosowanie się do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących pojazdami i ich pasażerów oraz przewożenia w odpowiedni sposób dzieci w pojazdach.

Policjanci będą też ujawniać wykroczenia polegające na niestosowaniu się do obowiązku używania elementów odblaskowych poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, reagować na wykroczenia polegające na wtargnięciu pieszego na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody, ujawniać wykroczenia popełniane przez pieszych i kierujących w rejonie przejść dla pieszych.

Kierowcy pojazdów ciężarowych muszą pamiętać o przestrzeganiu zakazu poruszania się pojazdów o dmc. powyżej 12 ton:

w dniu 25 grudnia, w godzinach 08.00 – 22.00,

w dniu 26 grudnia, w godzinach 08.00 – 22.00,

wynikającego z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31.07.2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach .

PaS