Zabytki pięknieją w oczach

3919

Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą corocznie ubiegać się o częściowe sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych lub opracowania dokumentacji potrzebnej do takich działań.
W tym roku wnioski o dofinansowanie można było składać do 9 lutego. Komisja weryfikacyjna zarekomendowała do realizacji dwanaście spośród piętnastu złożonych. Wartość dofinansowania do wybranych projektów przekracza sześćset tysięcy złotych, a w projekcie tegorocznego budżetu przewidziano na ten cel pół miliona złotych. Burmistrz Danuta Madej zapewnia jednak, że jest możliwość dołożenia brakującej sumy do pełnej realizacji tegorocznych zadań.

Efekty widać
Z roku na rok przybywa zabytkowych budynków wyremontowanych dzięki finansowej pomocy miasta. Widać to szczególnie w zabytkowym centrum Żar. Coraz więcej pięknych kamienic, których w mieście nie brakuje, otrzymuje estetyczne elewacje w miejsce odpadających tynków i łuszczącej się farby. Te zmiany najłatwiej zauważyć spacerując ulicami miasta. Ale prace prowadzone są również na dachach, a także wewnątrz budynków. Ze względu na swój wyjątkowy charakter remontowane są na przykład klatki schodowe.
Z perspektywy czasu widać, że dzięki żarskiemu programowi wspierania renowacji zabytków, miasto cały czas się zmienia, co cieszy nie tylko właścicieli budynków, ale i wszystkich mieszkańców. Nie wstyd już zabrać na przechadzkę gości z innych miast. Wręcz przeciwnie. Żaranie mają się czym pochwalić.
Oczywiście, jest jeszcze sporo zabytkowych budynków, które aż się proszą o porządny remont. Ale w myśl przysłowia – nie od razu Kraków zbudowano – miejmy nadzieję, że kolejne też doczekają się swojej drugiej młodości.

Andrzej Buczyński

Danuta Madej, burmistrz miasta Żary
– Dotacje do zabytków w naszym mieście przyznawane są od wielu lat i odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o wygląd kamienic żarskich. Zmieniają po prostu wizerunek miasta. Wspólnoty mieszkaniowe, czy też osoby prywatne, nie zawsze mogły pozwolić sobie na tego typu inwestycje, ponieważ renowacje zabytków są bardzo drogie. Gdy mają możliwość uzyskania pięćdziesięcioprocentowej dotacji, decydują się na takie inwestycje. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel dwukrotnie wyższą kwotę, niż była zakładana. Wydaliśmy ponad milion sto tysięcy złotych. Dotacja w wysokości do stu tysięcy złotych na jeden budynek jest poważnym zastrzykiem finansowym. To jeden z lepszych programów realizowanych w naszym mieście.

W tym roku zaproponowano przyznanie dotacji:
1. 40.212,52 zł na roboty budowlane w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 12 polegające na remoncie dachu;
2. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budynku przy pl. Przyjaźni 1A polegające na remoncie elewacji, klatki schodowej, świetlika dachowego oraz wymianie drzwi wejściowych;
3. 49.987,31 zł na roboty budowlane w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 1 polegające na remoncie elewacji, klatki schodowej oraz wymianie stolarki okiennej;
4. 23.262,83 zł na roboty budowlane w budynku przy ul. Podwale 10 polegające na remoncie klatki schodowej;
5. 22.387,54 zł brutto na roboty budowlane w budynku przy pl. Rynek 35 polegające na remoncie klatki schodowej;
6. 4.305,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu, elewacji i klatki schodowej wraz z programem prac konserwatorskich budynku przy ul. Bohaterów Getta 29;
7. 72.000,00 zł na roboty budowlane w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 8 polegające na remoncie dachu;
8. 4.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu i klatki schodowej budynku przy ul. Osadników Wojskowych 52-53;
9. 60.270,00 zł na prace remontowe polegające na wykonaniu tynków wewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej kościoła filialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Skarbowej;
10. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budynku przy PI. Rynek 10 polegające na remoncie elewacji oraz dachu;
11. 33.185,78 zł na roboty budowlane w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 20/1 polegające na renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, parkietu, sztukaterii sufitów, grzejników żeliwnych oraz remoncie łazienki;
12. 100.000,00 zł na roboty budowlane w budynku przy pl. Rynek 20 w Żarach polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej.