Zobaczysz jakość powietrza

2141

ŻARY | Już w najbliższym czasie na terenie miasta zamontowane zostaną cztery tablice ledowe wyświetlające parametry jakości powietrza.

– Tablice pokażą godzinowe wartości pobierane ze stacji monitoringu powietrza przy ulicy Szymanowskiego – mówi Daniel Babula z wydziału infrastruktury technicznej i ochrony środowiska urzędu miejskiego w Żarach.
Dwie tablice pojawią się na osiedlu muzyków, jedna na Męczenników Oświęcimskich i jeszcze kolejna w centrum – na placu Przyjaźni. Zamówienie realizowane z budżetu miejskiego zostanie zakończone najpóźniej do 20 kwietnia.
Obecnie jedna taka tablica widoczna jest już w oknie biura obsługi mieszkańca na północnej ścianie ratusza.

Informacja i interpretacja
Jednym z zadań władz miasta jest informowanie mieszkańców. Jakość powietrza możemy na bieżąco sprawdzać w internecie, na przykład na stronie miejskiej, a nawet na smartfonie. Nie wszyscy jednak korzystają z nowoczesnych technologii i tak wyświetlane informacje w ogólnodostępnych miejscach mogą się przydać.
Patrząc na wyniki należy pamiętać, że ilość pyłów zawieszonych PM10 w mikrogramach na metr sześcienny podawana będzie z bieżących odczytów. Obowiązująca norma 50 mikrogramów dotyczy średniej wartości odczytów z całej doby. Może się więc okazać, że chwilowa wartość 100 za kilka godzin zmieni się w 30 i w ogólnym rozrachunku cała doba będzie mieściła się w normie. Albo i nie. Wartości zmieniają się w różnych porach dnia i uzależnione są między innymi od warunków pogodowych, a nawet od tego, ile osób na raz rozpali w swoich piecach.
Czym jest zatem taka informacja? Jeśli w danej chwili zobaczymy znaczne przekroczenie średniej dopuszczalnej wartości, możemy na przykład zrezygnować z dłuższego spaceru, czy innej aktywności fizycznej, aby nie nawdychać się zbytnio niepotrzebnych organizmowi pyłów.

Andrzej Buczyński