Wielka zbiórka eksponatów

3096
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

W Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego planują stałą wystawę poświęconą historii lokalnego przemysłu i zakładów przemysłowych.

W związku z planem utworzenia stałej wystawy poświęconej historii przemysłu i zakładów przemysłowych na terenie powiatu żarskiego dyrektor Jacek Jakubiak zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w zbiórce pamiątek związanych z przedsiębiorstwami oraz firmami, które przed laty istniały w okolicach Żar, Lubska, Jasienia i Łęknicy.

Dyrektor prosi, żeby przez całe wakacje, każdy, kto chciałby pomóc w organizacji wystawy, przyniósł do siedziby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego na placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wszelkich przedmiotów, które mają związek z zakładami pracy w powiecie. Szczególnie ważne są dokumenty, odznaki pracownicze, ubrania robocze, przedmioty reklamowe i okolicznościowe oraz wyroby i inne pamiątki związanych z kwitnącymi do niedawna w rejonie zakładami pracy.

– Warto przybliżyć młodym pokoleniom historię przemysłu bawełnianego, lniarskiego, wełnianego, odzieżowego, spożywczego, budowlanego, drzewnego, maszynowego, kolejnictwa, górnictwa, browarnictwa, szklarstwa, oraz wielu innych gałęzi przemysłu, których pracownicy budowali zamożność naszego miasta – wymienia jednym tchem dyrektor Jacek Jakubiak.

UWAGA! Pamiątki związane z kolejnictwem

Dyrektor Jacek Jakubiak prosi o przekazywanie pamiątek związanych z kolejnictwem – mundurów, czapek kolejarskich, rozkładów jazdy, starych biletów, legitymacji, dokumentów, odznak kolejarskich, naszywek,lamp kolejarskich, widokówek, pocztówek, fotografii, naczyń z dawnych bufetów.

Muzeum przy pl. Kardynała Wyszyńskiego jest czynne od wtorku do piątku w godz. od 10 do 16, w soboty od 12 do 16 i w niedziele od 14 do 18.

PaS