Żarscy seniorzy w pałacach dolnośląskich

2255
foto: nadesłane ŻDK

Żary | W dniach 12 i 13 września 2019 r. seniorzy ze Stowarzyszenia „Aktywny Senior” i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury wraz z 25-osobową grupą z Klubu Seniora z Weisswasser uczestniczyli w projekcie „Pałace  dolnośląskie – wspólne dziedzictwo kulturowe polskich i niemieckich seniorów”.

Skarby Muzeum Karkonoskiego, zabytki kultury sakralnej (Kościół Łaski), niezwykła uroda pałaców: w Staniszowie, Łomnicy, Wojanowie i Pakoszowie zachwyciły seniorów z Polski i Niemiec. Wydarzenie potwierdza dobrosąsiedzkie stosunki polsko-niemieckie.

foto: nadesłane ŻDK

„Pałace  dolnośląskie – wspólne dziedzictwo kulturowe polskich i niemieckich seniorów” dofinansowany przez Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 realizowany przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.

foto: nadesłane ŻDK

MK