REGION | Konferencja polsko-niemiecka w ramach przeciwdziałania przestępczości narkotykowej

2174

W niemieckim Görlitz  odbyła się konferencja kończąca  realizację polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko – niemieckim”.

W spotkaniu uczestniczyli  po stronie polskiej  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, po stronie niemieckiej Prezydent Policji Torsten Schultze  oraz wielu znamienitych gości.

 W poniedziałek (24 września ) w niemieckim Görlitz podczas konferencji kończącej projekt  „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko – niemieckim”  spotkali się przedstawiciele dolnośląskiej, lubuskiej i saksońskiej Policji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także Sekretarz Stanu  prof. dr. Schneider, Marszałek Województwa  Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz policjanci   zaangażowani w realizację projektu. Konferencję otworzył Prezydent Policji  Torsten Schultze, który przywitał wszystkich uczestników. Podczas spotkania głos zabrali nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz insp. Krzysztof Sidorowicz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Komendanci podkreślali jak ważny jest to projekt oraz wspólna, owocna współpraca w zwiększaniu skuteczności w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej. W konferencji uczestniczył również podinsp. Armand Pisarczyk -Łyczywek pełniący obowiązki szefa żarskiej jednostki policji, na obszarze której realizowany był projekt.

MK, foto nadesłane