Józef Radzion wybrany na starostę powiatu żarskiego

5901
Józef Radzion, starosta żarski

23 listopada 2018 podczas posiedzenia pierwszej sesji rady powiatu żarskiego rozdzielono najważniejsze funkcje na następne pięć lat kadencji.

Wiktor Kułdosz – przewodniczący rady powiatu
Tadeusz Kordylewski – wiceprzewodniczący rady
Krzysztof Czerniawski – wiceprzewodniczący rady

Józef Radzion – starosta żarski
Małgorzata Issel – wicestarosta
Marek Femlak – członek zarządu powiatu
Michał Rudnicki – członek zarządu powiatu
Tomasz Czajkowski – członek zarządu powiatu

Wikror Kułdosz, Krzysztof Czerniawski, Tadeusz Kordylewski
Małgorzata Issel, Józef Radzion
Tomasz Czajkowski
Michał Rudnicki, Marek Femlak

Rada powiatu żarskiego:

Brzyśkiewicz Małgorzata Agata
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz
Dyba Dariusz Jan
Femlak Marek
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta
Issel Małgorzata Barbara
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef
Łaskarzewska Maria
Łobacz-Bącal Elżbieta
Mazurkiewicz Roman
Napiórkowski Olaf Krzysztof
Radzion Józef
Rudnicki Michał
Ślawska Anna
Wołowicz Franciszek

Andrzej Buczyński