Żary | Radni PIS chcą sztandaru

1882

Żary | Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość w dniu 22 maja 2019 r. złożyli projekt uchwały o ustanowienie sztandaru dla Gminy Żary o statusie miejskim.

W uzasadnieniu do projektu uchwały radni podkreślają, że „Sztandar jest symbolem wyjątkowym i szczególnym, dlatego też istotne jest zaangażowanie rady w procedurę nadania sztandaru Gminie Żary o statusie miejskim, w taki sposób aby przeprowadzona procedura, była zgodna pod względem formalno – prawnym z aktualnie obowiązującym prawem. Sztandar jest elementem jednoczącym ludzi, zachęcającym do wspólnego działania w dobrych i słusznych sprawach, a używany podczas uroczystości państwowych oraz gminnych podkreśla ich wagę i znaczenie. Sztandar to weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Posiadanie sztandaru przez Gminę Żary o statusie miejskim byłoby dumą dla lokalnego społeczeństwa i niewątpliwie byłby to symbol integrujący mieszkańców, a także wyróżniający nasze miasto spośród innych jednostek samorządu terytorialnego”.

Radni zawnioskowali o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Żarach, która odbędzie się dnia 31 maja 2019 roku. Czy pozostali radni poprą inicjatywę Klubu Prawa i Sprawiedliwości dowiemy się  w najbliższy piątek.

MK, foto Andrzej Buczyński