Jest dodatkowy milion na Wieniawskiego

2675
Do zakończenia pozostało naprawdę niewiele. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Były przyznane pieniądze, potem zostały zabrane, ale ostatecznie ponad milion złotych na przebudowę ulicy Wieniawskiego wpłynie do kasy miejskiej.

Kompleksowy przebudowa ulicy Wieniawskiego to inwestycja dość kosztowna, niemniej jednak bardzo potrzebna nie tylko mieszkańcom samego osiedla muzyków, ale i wszystkim, którzy korzystają na przykład z pływalni Wodnik.
Koszt całego zadania przekracza kwotę 6 milionów złotych. Jednak to nie tylko nowe chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, czy asfalt. Przy okazji wykonywanych prac uporządkowano także całą infrastrukturę znajdującą się pod drogą, czego w rezultacie nawet nie będzie widać. Roboty przy tym wszystkim, co znajduje się w gruncie okazały się bardziej skomplikowane, niż pierwotnie zakładano. Wiele rzeczy nie zgadzało się z tym, co znajduje się na mapach. To też spowodowało wydłużenie czasu realizacji całej inwestycji.
Ta jednak wielkimi krokami zmierza ku końcowi. Wykonawca robi wszystko, aby skończyć w wyznaczonym terminie. Do tego stopnia, że prace wykonywane są także po zmroku.
Wstępnie przyznane dofinansowanie zostało cofnięte, a mimo to władze miasta uznały tę inwestycję za istotną na tyle, że miała być sfinansowana wyłącznie ze środków własnych.
Tym bardziej cieszy fakt, że Żary otrzymały jednak środki zewnętrzne. Dla zaoszczędzonej kwoty na pewno znajdzie się odpowiednie zastosowanie. Potrzeb nie brakuje.

Andrzej Buczyński

Danuta Madej, burmistrz miasta Żary
– Przebudowywana obecnie ul. Wieniawskiego otrzymała dofinansowanie. Podpisałam umowę z Wojewodą Lubuskim na kwotę ponad 1 mln. złotych. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zapewniają, że do końca bieżącego roku wszystkie wygospodarowane środki z programu modernizacji dróg gminnych wpłyną do naszego budżetu. Jest to wspaniała wiadomość na początku nowej kadencji i świąteczny prezent dla miasta.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku dla województwa lubuskiego na 2018 rok zaplanowano dotację w kwocie 47.625.301 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 23.812.650,5 zł.
Żary złożyły wniosek o przyznanie dotacji 14 września 2017 r.
27 października 2017 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
10 listopada Wojewoda Lubuski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków.
Zgłoszenie zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej nastąpiło 17 listopada 2017 r.
30 listopada 2017 roku Wojewoda Lubuski podpisał ostateczną listę rankingową,  która miała zostać przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Pozycja wniosku na liście rankingowej w kontekście całkowitej kwoty dotacji przeznaczonej na drogi gminne, tj. 23.812.650,5 zł, gwarantowała Gminie Żary o statusie miejskim dofinansowanie na przebudowę ul. Wieniawskiego.
Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2017  Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu, limit wydatków w 2018 roku dla województwa lubuskiego pozostał jednak na poziomie roku 2017 i wynosił 34.636.582 zł do równego podziału pomiędzy gminy i powiaty, po 17.318.291 zł.
Zmniejszenie ogólnej kwoty dotacji przeznaczonej na drogi gminne oznaczało, że wniosek Żar nie uzyska jednak dofinansowania.
Na podstawie ostatecznej listy rankingowej wniosków oraz ostatecznej listy rankingowej wniosków ponadlimitowych, zatwierdzonych 15 grudnia 2017 roku przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Lubuski w dniu 22 grudnia 2017 roku zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2018 roku. Dofinansowanie otrzymało 13 powiatów, w tym powiat świebodziński z niepełnym dofinansowaniem oraz 15 gmin, w tym gmina Słońsk z niepełnym dofinansowaniem. Żary uzyskały dofinansowania.
W związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji  w wyniku postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego, rezygnacją  niektórych jednostek  z przydzielonej dotacji oraz  uzupełnieniem o kolejne wnioski z ostatecznej listy rankingowej wniosków,  Wojewoda Lubuski w dniu 26 października 2018 roku zatwierdził listę  zmienioną nr 2 wniosków  zakwalifikowanych  do dofinansowania  w 2018 roku.
W ten sposób Żary otrzymały dotację na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach” w wysokości 1 056 526 zł.
W związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji  w wyniku postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego, Wojewoda Lubuski w dniu 31 października 2018 roku zatwierdził listę  zmienioną nr 3 wniosków  zakwalifikowanych  do dofinansowania.
Tym samym dotacja przyznana gminie Żary o statusie miejskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach” zostaje zwiększona z kwoty 1 056 526 zł. do kwoty 1 084 532 zł.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 listopada 2018 r.