Przybywa zieleni w mieście

909
Nowa zieleń przy ul. Skarbowej. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Coraz więcej nowych drzew i krzewów na terenie miasta. To efekt realizowanego właśnie programu „Inwestujemy w zielone Żary”.

Na osiedlu Zawiszy Czarnego prowadzone jest zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu na działce numer 293/15 obręb 0003 – pas drogowy przy ul. Zawiszy Czarnego”. Wykonawcą tego zadania oraz kolejnego – „Zagospodarowanie terenu na działkach numer 293/22, 293/19 obręb 0003 – plac zabaw i skwer przy ul. Zawiszy Czarnego” jest firma „TAXUS” Małgorzata Guran z siedzibą w Ochli.
Za wykonanie prac dotyczących zagospodarowania pasa drogowego wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 584.543,52 zł brutto.
W przypadku placu zabaw i skweru wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie 137.749,68 zł brutto.
Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia obydwóch inwestycji w terminie do 30 listopada tego roku.
W zakresie prac przewidziane zostało usunięcie gruzu i śmieci bytowych, przygotowanie terenu poprzez wymianę podłoża oraz docelowo nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich zabezpieczeniem.
W pasie drogowym planujemy nasadzenie 74 sztuk drzew z gatunku klon pospolity Globosum, oraz ponad 7 000 krzewów: 1155 szt. irgi poziomej, 2.052 szt. trzmieliny Emerald n Gold, 3.800 szt. płomyka darniowego.
Projekt tej części przewiduje utworzenie terenu biologicznie czynnego poprzez zastosowanie nasad piętrowych – drzewa, krzewy, byliny – w różnych pokrojach i kolorystyce. Teren dotychczas nie posiadał walorów ekologicznych, ani estetycznych, a dodatkowo był mocno zdegradowany.
W zadaniu dotyczącym placu zabaw i skweru zaplanowano nasadzenie 14 drzew. Będą to drzewa z gatunku śliwa wiśniowa – 3 szt., jarząb szwedzki – 2 szt., morwa biała – 2 szt., morwa czarna – 2 szt., klon zwyczajny – 5 szt. oraz nasadzenia krzewów w ilości ponad 1250 szt. Pojawią się tam między innymi ognik szkarłatny, ligustr zimozielony, krzew aronii, jałowiec pośredni, tawuła japońska.

Nasadzenia projektuje się tak, aby harmonizowały pod względem doboru gatunkowego i wyglądu estetycznego z zielenią istniejącą w najbliższym sąsiedztwie, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem właściwości ekologicznych miejsca, które w znacznym stopniu decyduje o doborze gatunków. Jest to siedlisko suche i bardzo słoneczne. W okresie zimowym w związku z bliskością jezdni, narażone na działanie mgły solnej.
Nasadzenia zostały tak zaprojektowane, aby uwzględniły potrzeby mieszkańców, służyły zabawie dzieci korzystających z placu zabaw i stanowiły osłonę przed zbytnim nasłonecznieniem w okresie letnim.

Skwer przy Skarbowej
Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu na działkach numer 496, 482/3 obręb 0001 – Skwer przy ul. Skarbowej” wykonuje firma „KERRIA” Piórkowski Spółka jawna z Koła.
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 70.200,00 zł, a termin realizacji to 30 listopada.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje przygotowanie terenu do nasadzeń drzew, krzewów i bylin poprzez oczyszczenie ręczne terenu oraz odspojenie darni, wytyczenie borderem miejsc nasadzeń krzewów i bylin, uzupełnienie humusem miejsc, w których nasadzone zostaną byliny, krzewy, drzewa, opalikowanie i osiatkowanie nasadzeń, wyłożenie agrowłókniny, ułożenie warstwy zrębka (ok. 3-5 cm grubości) wokół krzewów i bylin, poprawienie struktury gleby wokół brył korzeniowych drzew rosnących w alejach poprzez nawiezienie humusu, ułożenie opaski o szerokości 30-40 cm z kamienia rzecznego (frakcja 8-16 mm), wokół rabat w kształcie latawca.
Na tym terenie zaplanowano nasadzenie 26 drzew, krzewów i bylin: śliwa wiśniowa Pissardii – 15 szt., katalpa wielokwiatowa – 3 szt., kasztanowiec gładki – 1 szt., lipa – 7 szt., forsycja pośrednia Maluch – 560 szt., bukszpan wieczniezielony – 630 szt., runianka japońska – 420 szt., – runianka japońska – Variegata – 420 szt.

Zaplanowano uzupełnienie brakujących drzew w szpalerze lip oraz dosadzenie krzewów forsycji. Przez środek trawnika, w miejscach, gdzie trawa jest słabsza, przeprowadzona zostanie rabata o falistym kształcie – zwielokrotniony latawiec, którego ogon stanowić będzie bukszpan wieczniezielony, zaś czaszę – nasadzona naprzemiennie w karo runianka japońska i jej odmiana Variegata.

Projekt zakłada przywrócenie funkcji ciągu spacerowego dla mieszkańców okolicznych domów oraz osób przemieszczających się pieszo pomiędzy sąsiednimi dzielnicami miasta.
W zakresie właściwości ekologicznych zaplanowano wprowadzenie roślin średniego i niskiego pietra, szczególnie zimozielonych, co z kolei wpłynie znacząco na poprawę walorów estetycznych tego obszaru. Po realizacji obszar będzie biologicznie czynny w blisko stu procentach. Pozostanie otwarty i dostępny dla mieszkańców.

ATB (źródło: UM Żary)

Nowa zieleń przy ul. Skarbowej. fot. Andrzej Buczyński