Inwestycje i remonty w Żarach

845
graf. 13 - źródło UM Żary

ŻARY | Urząd miejski podsumował ważniejsze inwestycje i remonty, jakie zrealizowano w mieście w 2020 roku.

Szczegóły na poniższych grafikach:

ATB (źródło: UM Żary)