Dawna szkoła na sprzedaż

2250
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | 12 marca opublikowano zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż dawnej szkoły przy ul. Staszica.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zaplanowano na 19 maja 2021 roku. Cena wywoławcza wynosi 4,4 miliona złotych. Aby przystąpić do przetargu, należy do 14 maja wpłacić wadium w wysokości 440 tysięcy złotych. Co tak dokładnie można kupić? Wyjaśnia to opis i przeznaczenie nieruchomości, zamieszczone w zarządzeniu.

Nieruchomość gruntowa położona w strefie pośredniej miasta na terenie budownictwa wielorodzinnego i usługowego. Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły z salą gimnastyczną z zapleczem technicznym o łącznej powierzchni użytkowej 2284m2. Budynek szkoły dwupiętrowy z podpiwniczeniem, wybudowany w 1968 r., w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej. Obecnie obiekt nie jest użytkowany, zabezpieczony systemem monitorującym, dobrze utrzymany, bez wewnętrznych oznak zniszczenia. Budynki z zewnątrz wymagają naprawy lub wymiany tynków. Na działce usytuowane są jezdnie, chodniki i parkingi, a także boisko, bieżnia o nawierzchni sztucznej, ogrodzenie betonowe z płyt prefabrykowanych na słupkach betonowych i ogrodzenie metalowe. Teren wokół budynków zaniedbany bez znaczących ubytków w nawierzchni i w ogrodzeniach. Teren uzbrojony w sieci – kanalizacje sanitarną i deszczową, wodociągową, energetyczną i gazową.
Nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Więcej informacji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji o przetargu udzielą także pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych urzędu miejskiego w Żarach, w pok. 213b, lub telefonicznie – 68 470 8319.

ATB